Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Stypendia Wójta Gminy Niemce dla...

Aktualności

Stypendia Wójta Gminy Niemce dla Uczniów SP i Gimnazjum uroczyście rozdane

Stypendia Wójta Gminy Niemce dla Uczniów SP i Gimnazjum uroczyście rozdane

25.06.2019

Już po raz szósty najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy, będący jednocześnie mieszkańcami gminy Niemce otrzymali Stypendia Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w sporcie uzyskane w roku szkolnym 2018/2019.

Uroczystości odbyły się 18 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach z udziałem wyróżnionych uczniów, ich rodziców, opiekunów, dyrektorów szkół i nauczycieli, instruktorów, wychowawców oraz przedstawicieli samorządu gminnego w osobach p. Krzysztofa Urbasia – Wójta Gminy Niemce, p. Henryka Smolarza – Zastępcy Wójta Gminy Niemce, p. Marka Podstawki - Przewodniczącego Rady Gminy w Niemcach, p. Beaty Zgierskiej – Wice Przewodniczącej Rady Gminy, radnych gminy: p. Ewy Saby i  p. Witolda Józefackiego oraz p. Sylwii Pisarek- Piotrowskiej – Radnej Powiatu Lubelskiego.

Stypendium przyznawane jest w formie jednorazowej nagrody pieniężnej, a jego wysokość zależna jest od stopnia spełnienia przez ucznia kryteriów stypendialnych określonych w Uchwale Nr V/42/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce.

Na mocy decyzji Wójta Gminy Niemce zostało przyznanych 123 stypendia dla uczniów szkół podstawowych, w tym: 75 - za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w kwocie 100 – 400 zł, 17 -  za wysokie wyniki w nauce od 200 do 800 zł oraz  31 -  za wysokie osiągnięcia w sporcie w kwocie 100 – 400 zł. Łączna kwota przyznanych stypendiów w SP wyniosła: 28 750,00 zł. W kategorii gimnazjum przyznano łącznie 43 stypendia, w tym: 25 stypendia za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, w kwocie 200 – 600 zł,12 - za wysokie wyniki w nauce od 300 do 1 000 zł oraz 6 - za wysokie osiągnięcia w sporcie w kwocie 200 – 600 zł. W sumie na kwotę: 14 550,00 zł. Łącznie na stypendia gmina wypłaciła kwotę: 43 300,00 zł.

Uroczyste spotkanie klas gimnazjalnych rozpoczęli młodzi artyści z Zespołu Tanecznego „Osa” ze Szkoły Podstawowej w Niemcach pod kierunkiem p. Anny Wójcik w wykonaniu nastrojowego poloneza, chcąc w ten sposób pożegnać ostatni rocznik uczniów gimnazjum. W dalszej części wystąpili tegoroczni stypendyści m.in. Chór „Madzimuzy” (instruktor: p. Magdalena Stawecka) i Grupa teatralna RAZ – DWA - TRZY- MY!!! (instruktor p. Katarzyna Wieczorek i Grażyna Wójtowicz) z ZPO w Ciecierzynie, Zespól wokalno – instrumentalny „Wesoła Kompania” działający przy Stowarzyszeniu Społeczna Inicjatywa Krasienina i okolic im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie oraz Schola „Raduj się” z parafii Narodzenia NMP i św. Sebastiana z Krasienina (opiekun p. Agata Jońska i  Piotr Joński).

Wśród nagrodzonych liczną grupę stypendystów w dziedzinie twórczości artystycznej zarówno w SP jak i gimnazjum stanowiły także tancerki Zespołu Tańca Nowoczesnego "Rytmix" działającego w GOK w  Niemcach (instruktor: Marzena Ciołek, Magdalena Bujak), a w dziedzinie sportu m.in. uczniowie trenujący w Klubie Karate Shotokan „HINODE” w Lublinie (trener - Zbigniew Karski) oraz uczniowie biorący udział w współzawodnictwie sportowym -  Igrzyskach Dzieci i Młodzieży Szkolnej osiągający sukcesy pod kierunkiem nauczycieli w-f.

W dziedzinie nauki na szczególne wyróżnienie zasługują następujący uczniowie szkół podstawowych:

  1. Michał Choina – uczeń kl. 8 Szkoły Podstawowej w Niemcach – średnia ocen: 5,55 / wynik z egzaminu: 95%, Finalista Konkursu z Języka Angielskiego w r. szk. 2018/2019 i  Laureat w r. szk. 2016/2017 oraz laureat: I miejsca w VIII  i X oraz  II miejsca w  IX Wojewódzkim Konkursie Informatycznym „Mistrz Komputera” dla ucz. Szk. Podst., Laureat IX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, a także uzyskał  wynik dobry w XXIII Konkursie Matematycznym Im. Ks. dra Franciszka Jakóbczyka  
  2. Patryk Wójtowicz – uczeń kl. 8 Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie - średnia ocen: 5,18 / wynik z egzaminu: 94%, Finalista Kuratoryjnego Konkursu z matematyki w r. szk. szk. 2017/2018 i Laureat w r. szk. 2018/2019, Laureat XXIII Konkurs Matematyczny im. ks. Dra Franciszka Jakóbczyka oraz Finalista i Laureat Konkursu „Matematyka z Piątką”
  3. Oskar Borkowski – uczeń kl. 8 SP w Krasieninie – średnia ocen: 5,11 / wynik z egzaminu: 93%, Finalista Kuratoryjnego Konkursu z Języka Angielskiego w r. szk. 2016/2017 i Laureat w r. szk. 2018/2019.
  4. Gabriela Zmysłowska – uczennica kl. 7 Szkoły Podstawowej w Niemcach - Laureatka  Kuratoryjnego Konkursu z Języka Niemieckiego w r. szk. 2018/2019

 oraz klas gimnazjalnych:

  1. Antoni Joński – uczeń kl. III Gimnazjum w Krasieninie - średnia ocen: 5,84 / wynik z egzaminu: 97%, Laureat Kuratoryjnego Konkursu Geograficznego w r. szk.2018/2019, Laureat Kuratoryjnego Konkursu Historycznego w r. szk. 2018/2019, Finalista X Konkursu Geograficznego o zasięgu wojewódzkim „Wędrujemy po mapie świata”, Laureat: I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej „ Wyraź to w PIXEL-Ach” oraz II miejsca w Konkursie Wojewódzkim „Żołnierze wyklęci”.

Na szczególne wyróżnienie zasługują także uczniowie, którzy w bieżącym roku dzięki swojej ogromnej pracy uzyskali stypendia we wszystkich dziedzinach:

  1. Bożena Kłos - uczennica kl. III Gimnazjum w Ciecierzynie: stypendium: artystyczne: muzyka i teatr, stypendium sportowe, stypendium naukowe.
  2. Daria Pyda - uczennica kl. III Gimnazjum w Ciecierzynie: stypendium: artystyczne: teatr, stypendium sportowe, stypendium naukowe.
  3. Jan Piotrowski – uczeń kl. III Gimnazjum w Niemcach: stypendium: artystyczne literatura i dziennikarstwo, stypendium sportowe, stypendium naukowe.
  4. Martyna Kądziela – uczennica kl. III Gimnazjum w Niemcach: stypendium: artystyczne: taniec, stypendium sportowe, stypendium naukowe.

Pełna Lista stypendystów znajduje się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Niemce.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości.

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90