Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza...

Aktualności

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w projekcie

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w projekcie

25.06.2019

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w projekcie nr RPLU.10.04.00-06-0042/18 pt. "Zmiana szansą na sukces" , realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.04, Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt skierowany jest do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy  i osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkałych na terenie gmin:

 • - Konopnica,
 • - Lublin, 
 • - Głusk, 
 • - Jabłonna, 
 • - Jastków, 
 • - Lubartów, 
 • - Mełgiew, 
 • - Nałęczów, 
 • - Niedrzwica Duża, 
 • - Niemce, 
 • - Piaski, 
 • - Spiczyn, 
 • - Strzyżewice, 
 • - Świdnik.

W ramach projektu oferowane jest:

 • indywidualne doradztwo zawodowe
 • wsparcie psychologa
 • 3 miesięczne staże wraz ze stypendium szkoleniowym 
 • refundacje kosztów dojazdu
 • posiłek podczas szkoleń
 • wsparcie w podjęciu zatrudnienia po zakończonym stażu

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

biuro projektu: Al. Niepodległości 11, 23-210 Kraśnik

osoba do kontaktu: Rzucidło Dorota ( w godz 9-13) 81 - 825 02 61

Więcej informacji:

Informacja o projekcie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [359.82 KB]

Formularz rekrutacyjny, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [531.85 KB]

Deklaracja uczestnictwa w projekcie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [341.55 KB]

Oświadczenie o nieuczestnictwie w innym projekcie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [331.28 KB]

Regulamin projektowy Zmiana Szansą na Sukces, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [726.95 KB]

Oświadczenie przetwarzanie danych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [367.15 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90