Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Absolutoryjna, VI Sesja Rady Gminy...

Aktualności

Absolutoryjna, VI Sesja Rady Gminy Niemce

Absolutoryjna, VI Sesja Rady Gminy Niemce

05.06.2019

W dniu 31 maja 2019 roku o godz. 08.00 w Urzędzie Gminy Niemce odbyła się VI sesja Rady Gminy Niemce.

Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka. W sesji, oprócz Radnych, uczestniczyli również: Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Henryk Smolarz, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy, Kierownicy Referatów, Sołtysi oraz mieszkańcy.

Głównym punktem obrad tego dnia było podsumowanie działalności Urzędu Gminy Niemce jak i podległych mu jednostek w roku 2018. W pierwszej części Radni wysłuchali sprawozdań z działalności Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Żłobka, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dalszej części posiedzenia odbyło się udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niemce z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Radni, po wysłuchaniu sprawozdania Wójta oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niemce, udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Niemce Krzysztofowi Urbasiowi. Tuż po głosowaniu Wójt przyjął kwiaty i gratulacje od członków Rady, a sam w kilku słowach podziękował radnym za zaufanie.

Porządek obrad na VI Sesję Rady Gminy Niemce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [225.12 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90