Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Gminny Konkurs Matematyczny...

Aktualności

Gminny Konkurs Matematyczny „Matematyczny Mistrz”

Gminny Konkurs Matematyczny „Matematyczny Mistrz”

17.05.2019

14 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej odbył się Gminny Konkurs Matematyczny pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia „Matematyczny Mistrz”. W konkursie wzięło udział 17 uczniów z klas IV-VI ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Celem konkursu było:

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów;

- wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki;

- wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych Ne lekcjach;

- współpraca nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy;

Konkurs przebiegał zgodnie z regulaminem. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja. Uczniowie, przez 60 minut rozwiązywali zadania zamknięte i otwarte, o różnym stopniu trudności. Wszyscy uczniowie reprezentowali wysoki poziom wiedzy, jednakże nie wszystkim udało się pokonać trudności podczas rozwiązywania zadań.

Wyniki konkursu:

Matematyczni Mistrzowie  klasa 4

I miejsce- Julian Wołoszyn, Szkoła Podstawowa w Niemcach-  opiekun p. Elżbieta Kotelba.

II miejsce- Patryk Kozieł, Szkoła Podstawowa w Ciecierzynie-  opiekun p.Jadwiga Gawrońska.

III miejsce- Bartosz Krokowski, Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich- opiekun p. Elżbieta Goławska.

 

Matematyczni Mistrzowie klasa 5

I miejsce- Bartosz Dybała, Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich- opiekun p. Elżbieta Goławska.

II miejsce – Jakub Gizicki, Szkoła Podstawowa w Ciecierzynie -  opiekun p.Jadwiga Gawrońska.

III miejsce – Szymon Wodzyński, Szkoła Podstawowa w Niemcach- opiekun p. Elżbieta Kotelba.

 

Matematyczni Mistrzowie klasa 6

I miejsce- Radosław Sobisiak, szkoła Podstawowa w Krasieninie- opiekun p.Anna Rutkowska.

II miejsce- Adam Rudzki, Szkoła Podstawowa w Ciecierzynie -  opiekun p.Jadwiga Gawrońska.

III miejsce- Zosia Kochanowska, Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej- opiekun p. Bernadeta Zwolińska.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej- Barbara Jaszczuk, wraz z Zastępcą Wójta Gminy Niemce - Henrykiem Smolarzem oraz organizatorem konkursu p. Bernardetą Zwolińską, wręczyli zwycięzcom nagrody i dyplomy, zaś pozostałym uczestnikom upominki i dyplomy za udział w konkursie.

Podziękowania otrzymali również nauczyciele przygotowujący uczniów do udziału w konkursie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom uczestnikom Gminnego Konkursu matematycznego „Matematyczny Mistrz” oraz ich opiekunom.

Organizator konkursu, Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej, składa również podziękowania sponsorom: Wójtowi Gminy Niemce za przekazanie funduszy na zakup nagród oraz objęcie konkursu honorowym patronatem;  Spółce  PGE Dystrybucja Oddział Lublin, za przekazanie funduszy na zakup nagród i upominków; Radzie Rodziców przy szkole Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej, za pokrycie kosztów poczęstunku dla uczestników konkursu i zaproszonych gości oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konkursu.

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90