Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Kolejny nabór zgłoszeń lokalizacji na...

Aktualności

Kolejny nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie azbestu

Kolejny nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie azbestu

07.05.2019

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał
 
od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r.
 
Wnioski należy składać u gminnego koordynatora projektu w Urzędzie Gminy Niemce
w pokoju nr 210, I piętro.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Azbest na dachu

 1. Zgłoś zmianę pokrycia dachowego do Wydziału Architektoniczno-Budowalnego Starostwa Powiatowego w Lublinie i złóż stosowne dokumenty.
 2. Wypełnij druk Zgłoszenia lokalizacji i dołącz oryginał potwierdzenia zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego.
 3. Wydruk z Elektronicznego sprawdzenie stanu sprawy z Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie - Status sprawy: Nie wniesiono sprzeciwu.
  W celu wyszukania informacji na temat stanu załatwiania sprawy należy wejść na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie (www.splublin.bip.lubelskie.pl), kliknąć zakładkę „Załatwianie spraw”, następnie „Stan spraw” i po uzupełnieniu jednego z pól formularza tj. numer kancelaryjny, numer sprawy, osoba odpowiedzialna lub komórka organizacyjna można śledzić stan swojej sprawy. 
  lub 
  Oświadczenie o braku sprzeciwu właściwego organu administracyjno-budowlanego. Oświadczenie podpisz po upływie 21 dni od daty złożenia dokumentów.
 4. Komplet dokumentów złóż w Urzędzie Gminy Niemce w pok. 210 w wyznaczonym terminie.

Azbest na posesji zdeponowany po 06.05.2004

 1. Wypełnij oświadczenie, że prace prowadzone na Twojej nieruchomości zostały wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej

Oświadczenie o przeprowadzeniu demontażu podpisuje przedsiębiorca, osoba dokonująca demontażu lub osoba składająca zgłoszenia lokalizacji.

 1. Wypełnij druk Zgłoszenia lokalizacji i dołącz oświadczanie.
 2. Komplet dokumentów złóż w Urzędzie Gminy Niemce w pok. 210 w wyznaczonym terminie.

Azbest na posesji zdeponowany przed 06.05.2004

 1. Wypełnij druk Zgłoszenia lokalizacji
 2. Komplet dokumentów złóż w Urzędzie Gminy Niemce w pok. 210 w wyznaczonym terminie.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Niemce, na stronie www.niemce.pl oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl w zakładce "usuń azbest - KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

Załączniki:

Zgłoszenie lokalizacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [698.34 KB]

Oświadczenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [358.29 KB]

Oświadczenie o braku sprzeciwu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [107.00 KB]

Wzory dokumentów dostępne są również  do pobrania w Urzędzie Gminy Niemce

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90