Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI ZAPROSZENIE: do udziału w III edycji...

Aktualności

ZAPROSZENIE: do udziału w III edycji Loterii Promocyjnej Gminy Niemce

ZAPROSZENIE: do udziału w III edycji Loterii Promocyjnej Gminy Niemce

15.03.2019

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia dzisiejszego tj. 15 marca do 10 maja br. można zgłaszać swój udział w III edycji Loterii Promocyjnej pn. Mieszkam w Gminie Niemce i tu płacę podatki.

Loteria skierowana jest do wszystkich* pełnoletnich mieszkańców naszej gminy, którzy w okresie od 1.01.2019 r. do dnia 30.04.2019 r. złożą deklarację podatkową PIT za rok 2018 w Drugim Urzędzie Skarbowym w Lublinie i wskażą w niej Gminę Niemce jako miejsce zamieszkania (nie ma obowiązku meldunku). Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną, na stronie: www.loteriapitniemce.pl lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy przy ul. Lubelskiej 121 w Niemcach do dnia 10 maja 2019 r.

Wśród wszystkich osób, które zarejestrują swój udział w Loterii, zostaną rozlosowane cenne nagrody o łącznej wartości 9 831,99 zł! Główną nagrodą jest 55 calowy telewizor marki Sony KD-55XF7596, SmartTV, Ultra HD 4K.

Gmina Niemce jest jedną z najszybciej rozwijających się gmin w Powiecie Lubelskim. Od wielu lat obserwujemy stały napływ mieszkańców. Obecnie w naszej gminie jest zameldowanych ponad 19 000 osób. Jednak zdajemy sobie sprawę, że osób zamieszkujących jest dużo więcej. Trzeba pamiętać, że każda mała ojczyzna jaką jest gmina, bogata jest bogactwem swoich mieszkańców. Wszystkie inwestycje realizowane na terenie Gminy Niemce są finansowane w większości z Państwa podatków. Ok. 37% podatku PIT wraca do naszego budżetu. To właśnie z tych środków w ostatnich latach mogliśmy zrealizować takie inwestycje jak nowa sala sportowa w Jakubowicach Konińskich, budowa nowego Domu Kultury w Niemcach, świetlicy w Dziuchowie i Kawce, kilometry oświetlenia drogowego, chodników i nowoczesnych dróg. To tylko kilka zadań, które zostały wykonane w ostatnim czasie. Poza nimi jest pokaźna lista pomniejszych inwestycji tych ukończonych i tych oczekiwanych.

Z tego też powodu, aby zachęcić osoby niezameldowane do rozliczania podatku PIT w naszej gminie oraz docenić tych, których podatek już zasila nasz budżet, po raz drugi organizujemy loterię promocyjną. Warto w tym miejscu nadmienić, że ubiegłoroczna edycja Loterii przyniosła wymierne efekty w postaci wzrostu wpływów z podatku PIT o 670 tys. zł ponad kwotę prognozowaną przez Referat Finansowy na 2019 r.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w Loterii. Więcej informacji nt. Loterii znajdą Państwo na stronie: www.loteriapitniemce.pl

* UWAGA - w Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Urzędu Gminy Niemce, pracownicy podległych mu jednostek organizacyjnych gminy, radni gminy, sołtysi oraz członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby w stosunku przysposobienia). 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90