Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Komunikat Państwowego Powiatowego...

Aktualności

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

27.02.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że w dniu 11.03.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 21 poz. 105), która nakłada obowiązek rejestracji dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich i podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną (producentów płodów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produkcji środków spożywczych).

Podmiot prowadzący działalność w powyższym zakresie powinien dokonać wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

W tym celu należy złożyć uzupełniony wniosek (załącznik poniżej) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Wniosek powinien uwzględniać: rodzaj i powierzchnię gospodarstwa, w tym powierzchnię i rodzaj planowanych upraw.

Do wniosku, w przypadku prowadzenia działalności w zakresie dostaw bezpośrednich należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych (zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym gospodarstwa), w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zawierające numer identyfikacyjny, wydawane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe ARiMR w Lublinie. Komplet dokumentów, należy dostarczyć lub przesłać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin.

Niedopełnienie w/w obowiązków stanowi naruszenie przepisu prawa, w szczególnosci art. 103 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, zgodnie z którym ,,Kto prowadzi działaloność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów lub wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia zakładu, w trybie i na zasadach określonych w art. 6 Rozporządzenia nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz art. 63 w/w ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości  do 5 000 zł, nie mniej niż 1 000 zł".

Wniosek o wpis do rejestru, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [175.95 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90