Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Uwaga! Informacja w sprawie...

Aktualności

Uwaga! Informacja w sprawie nienależytego nadzoru nad psami

Uwaga! Informacja w sprawie nienależytego nadzoru nad psami

22.03.2019

Informujemy, że w związku z brakiem nadzoru nad wałęsającymi się psami stwarzającymi potencjalne zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń, karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany podlega osoba utrzymująca zwierzęta bez zachowania należytej ostrożności, przez co stwarzająca potencjalne zagrożenie dla innych osób.

Rozumie się przez to również psy, nad którymi właściciel ma obowiązek utrzymać należyty nadzór.

Zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego, właściciel lub użytkownik zwierzęcia, odpowiada za wszystkie szkody poczynione przez zwierzę i jest zobowiązany ich naprawienia, niezależnie od tego, czy zwierzę było pod nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło. W przypadku niezastosowania się do powyższych przepisów sprawy te będą przekazywane organom ścigania w celu ukarania.

Przypomina się, o obowiązku stosowania szczepień ochronnych psów przeciw wściekliźnie.

 

Z up. Wójta Gminy Niemce
       /-/
Iwona Pulińska
    Sekretarz
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90