Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Jubileusz Szkoły Podstawowej w Niemcach

Aktualności

Jubileusz Szkoły Podstawowej w Niemcach

Jubileusz Szkoły Podstawowej w Niemcach

14.12.2018

Szkoła w Niemcach ma 90 lat. Z tej okazji 7 grudnia 2018 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe, połączone z nadaniem imienia Marty z Budnych Łosiowej , wręczeniem sztandaru i zaprezentowaniem nowego hymnu szkoły.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym w Niemcach, podczas której proboszcz Mirosław Skałban poświecił sztandar szkoły. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele społeczności szkolnej, władze gminy, powiatu, województwa oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie.

Później nastąpił uroczysty przemarsz , na czele z orkiestrą dętą, do budynku Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach.

Tam też odbyła się dalsza część uroczystości Jubileuszu 90-lecia szkoły i nadania sztandaru.

Uroczystość prowadzili nauczyciele: p. Marzena Włodarczyk i pan Mirosław Choina. Podczas części oficjalnej na sali obecne były poczty sztandarowe wszystkich szkół gminy Niemce. Wśród zaproszonych gości powitanych przez dyrektora szkoły, pana Jerzego Wójcika, znaleźli się :

 • Państwo Maria i Marek Łosiowie,
 • Pani Aneta Malinowska – przybyła na uroczystość w zastępstwie za Posła na Sejm RP, Jana Łopatę,
 • Wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie- Pan Eugeniusz Pelak,
 • Pani Magdalena Filipek – Sobczak – reprezentująca Starostę Powiatu Lubelskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego,
 • Kanonik Mirosław Skałban – Proboszcz Parafii w Niemcach,
 • Kanonik senior Krzysztof Galewski,
 • Pani Sylwia Pisarek – Piotrowska oraz Pan Zbigniew Bernat – Radni Powiatu Lubelskiego,
 • Pan Krzysztof Urbaś – Wójt Gminy Niemce,
 • Pani Iwona Pulińska  -  Zastępca Wójta Gminy Niemce
 • Pani Iwona Prażmo - Sekretarz Gminy Niemce
 • Pani Aneta Chałupczak – Skarbnik Gminy Niemce,
 • Pan Marek Podstawka – Przewodniczący Rady Gminy Niemce,
 • Pan Kamil Rarak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Niemce,
 • Pan Marek Gruda – Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Niemce
 • Radni Gminy Niemce – Pan Witold Józefacki i Pan Andrzej Małek .

 W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych:

 • Pani Anna Studzińska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół w Niemcach,
 • Pan Marian Golianek – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej,
 • Pani Barbara Ściseł – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Pani Dorota Gajo- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
 • Pani Maria Grażyna Pomorska – Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Na uroczystość przybyli dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i placówek oświatowych:

 • Pan Mirosław Studniewski - Dyrektor ZPO w Ciecierzynie oraz Pani Urszula Zielonka – Wicedyrektor ZPO w Ciecierzynie,
 • Pani Jolanta Sołtys – Dyrektor ZPO w Dysie,
 • Pani Emilia Kowalska – Dyrektor S.P. w Jakubowicach Konińskich oraz Pani Edyta Opolska – Wicedyrektor S.P. w Jakubowicach Konińskich,
 • Pani Anna Czernicka- Szpakowska – Dyrektor S. P. w Krasieninie,
 • Pani Ewa Godlewska – Dyrektor S.P. W Nasutowie,
 • Pani Barbara Jaszczuk - Dyrektor S.P. w Rudce Kozłowieckiej,
 • Pani Elżbieta Topyła- Dyrektor Przedszkola w Niemcach,
 • Pani Ewa Dobosz- Wicedyrektor Przedszkola w Niemcach,
 • Pani Agnieszka Woźniak-Urban – Dyrektor Żłobka „Bajkowa Kraina” w Niemcach,
 • Pani Renata Antoszek – Dyrektor Gminnej Publicznej Biblioteki w Niemcach,
 • Pani Elżbieta Rudnicka – Dyrektor ZSP w Niemcach.

Gośćmi uroczystości byli również emerytowani dyrektorzy:

 • Pani Alina Topyła – Dyrektor szkoły w latach 1979 – 1985,
 • Pani Alicja Gruda - Dyrektor szkoły w latach1986 – 1999,
 • Pani Halina Adamczyk - Wicedyrektor szkoły w latach 1986 – 2000, Pani Małgorzata Nowak - Dyrektor szkoły w latach 1999 – 2012,
 • Pani Stanisława Żuławska - Wicedyrektor szkoły w latach 1999-2012
 • Pani Teodozja Piekarz – Kierownik Szkoły Filialnej w Rudce Kozłowieckiej,
 • Stanisław Zgierski – Dyrektor szkoły w Krasieninie.

Wśród gości byli przedstawiciele Związków Zawodowych:

 • Pani Bogumiła Błaziak – Wiceprezes Zarządu Okręgu ZNP,
 • Pani Emilia Białek – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Gminy Niemce,
 • Pani Jadwiga Łucka-Drozd – Prezes Zarządu Oddziału ZNO w Niemcach.

Byli też przedstawiciele Związku Kombatantów RB i Byłych Więźniów Politycznych, ppłk Henryk Czerkas – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,  ppor. Stanisław Brzozowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Czesław Walczak – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP.

Gośćmi jubileuszu byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i zakładów pracy:

 • Pan Piotr Nikiel – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemcach,
 • Pan Leszek Gajuś – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubartów,
 • Pan Zdzisław Siwek – Prezes Zarządu BS w Niemcach,
 • Pani Anna Siwek – Wiceprezes Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Samopomoc Chłopska” w Niemcach,
 • zw. dr. hab. Henryk Chałupczak,
 • Pan Andrzej Matosiuk – Prorektor Do Spraw Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Dr hab. Bogusław Sawicki – Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • oraz przedsiębiorcy, Pan Jerzy Kasperek, Pan Bronisław Caban, Pan Krzysztof Smolarz – właściciel PPHU, Pan Krzysztof Zaniuk, P.P. Joanna i Andrzej Najda – właściciele firmy PW Budownictwo, Pan Andrzej Czyżyk – firma VECTURAN, Pan Eugeniusz Woźniak – Prezes Zakładów Mięsnych „Ryjek”. W uroczystości uczestniczyli również nauczyciele i pracownicy szkoły oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

Udział w spotkaniu wzięli również : Wielki Mistrz Zakonu Ordo Militaris Teutonicus Levant, Książę Klaus Blos wraz z Komturem Polski Marcinem Wieczorkiem oraz rycerzami Zakonu.

Po oficjalnym powitaniu Gości nastąpiła prezentacja historii, dorobku i imienia szkoły. Zebrani obejrzeli prezentację p. Mirosława Choiny „Historia Szkoły”. Aktualny wizerunek placówki  uczestnicy uroczystości mogli poznać dzięki filmowi „SP w Niemcach – dziś”.

W dalszej części uroczystości głos zabrał pan Marek Łoś – syn patronki Szkoły – Marty z Budnych Łosiowej. Po wystąpieniu pana Łosia nastąpiła ceremonia wbicia gwoździ. Dokonali tego goście honorowi i sponsorzy.

Kolejna część uroczystości to prezentacja i przekazanie sztandaru . Poczet honorowy stanowili przedstawiciele Rady Rodziców: p Paweł Pszczoła (chorąży), p. Ewa Adamska i p. Barbara Koperska (asysta). Głównym fundatorem sztandaru jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Niemcach . Po ceremonii przekazania sztandaru nastąpił uroczysty moment  ślubowania. Ślubowali przedstawiciele uczniów wszystkich klas wchodzących w skład szkoły.

Kolejny punkt uroczystości to wystąpienie przedstawicieli Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Złotą odznaką za zasługi nadaną przez Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych  odznaczeni zostali: dyrektor szkoły Jerzy Wójcik, v-ce dyrektor Barbara  Józefacka i nauczyciel Tadeusz Nowak oraz Pani Grażyna Gliwka – emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Nasutowie.

Po części oficjalnej nastąpiła cześć artystyczna. Zaczęła się  od prezentacji nowego hymnu szkoły, skomponowanego przez kapelmistrza  Brass Band Orkiestry Gminy Niemce, działającej przy Szkole Podstawowej w Niemcach – pana Dominika Pytkę. Słowa napisał nauczyciel historii pan Mirosław Choina . Hymn wykonała orkiestra dęta pod batutą p. Dominka Pytki  i chór szkolny, przygotowany przez panią Olgę Skrzypczak-Kowalczyk.

Następnie głos zabrali zaproszenie goście.

Uroczystość zakończył program artystyczny, przygotowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli p. Anny Zgierskiej, p. Marioli Sidor, p. Olgi Skrzypczak-Kowalczyk i p. Dominika Pytki. Zwieńczeniem części artystycznej był występ zespołu tanecznego „Osa”, prowadzonego przez p. Annę Wójcik.

Warto wspomnieć, że uroczystość odbywała się w szkolnej sali gimnastycznej, a scenografia była dziełem nauczycielki plastyki p. Joanny Piekarczyk (współpraca p. Anna Wójcik).

Mamy nadzieję, że atmosfera tego spotkania na długo pozostanie we wspomnieniach jego uczestników.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90