Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Stypendia Wójta Gminy Niemce dla...

Aktualności

Stypendia Wójta Gminy Niemce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Stypendia Wójta Gminy Niemce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

07.09.2018

W dniu 30 sierpnia 2018 r. podczas XLIV sesji Rady Gminy Niemce miało miejsce uroczyste wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Niemce 11 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęli wysokie wyniki w nauce, sporcie i w dziedzinie twórczości artystycznej oraz wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Wręczenia aktów stypendialnych oraz listów gratulacyjnych dla rodziców dokonali: Wójt Gminy Niemce – Krzysztof Urbaś oraz Przewodniczący Rady Gminy Niemce – Sławomir Mroczek w obecności radnych, sołtysów i zaproszonych gości. Wszyscy stypendyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami, były także gratulacje i słowa uznania. Stypendia zostały przyznane na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce określonego uchwałą Nr XXXIX/360/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce”. W bieżącym roku stypendyści otrzymali stypendia w granicach od 300,00 zł do 600,00, w zależności od stopnia uzyskanych osiągnięć na łączną kwotę 5.350,00 zł.

Następnie Wójt Gminy Niemce razem z Przewodniczącym Rady Gminy uroczyście wręczyli akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego następującym pedagogom:

Renacie Staniak- nauczycielce wychowania przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich,

Magdalenie Kaseprek- nauczycielce wychowania przedszkolnego Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Dysie,

Magdalenie Staweckiej – nauczycielce muzyki i plastyki oraz zajęć artystycznych Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie,

Lidii Szuberskiej – nauczycielce j. polskiego, zajęć artystycznych oraz specjalista prowadzący zajęcia rewalidacyjne Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie.

Podczas uroczystości pedagodzy, którzy otrzymali akt nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego złożyli ślubowanie według następującej roty:

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."                                                                                                               

Po uroczystym wręczeniu Aktów i ślubowaniu, Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś raz jeszcze pogratulował nauczycielom uzyskania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, życząc wszystkim sukcesów zawodowych w pracy dydaktyczno – wychowawczej.


Wszystkim jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje!

Lista tegoroczynych stypendystów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [334.75 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90