Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Budowa kanalizacji sanitarnej w...

Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemce

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemce

27.06.2018

Gmina Niemce realizuje zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemce”, które współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa", poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zadanie ma na celu: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i poprawa jakości środowiska na terenach rolniczych Gminy Niemce poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemce 
W ramach podpisanej umowy Gmina Niemce otrzyma dotację w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

 

 
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90