Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Stypendia Wójta Gminy Niemce 2018

Aktualności

Stypendia Wójta Gminy Niemce 2018

Stypendia Wójta Gminy Niemce 2018

26.06.2018

„Kluczem do wspaniałego życia jest rozwinięcie swojego największego talentu” –myśl Jamesa Medisona – amerykańskiego polityka, czwartego prezydenta USA - przyświecała Gali wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Niemce uczniom szkół podstawowych, która odbyła się 20 czerwca 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie. Tego samego dnia w Szkole Podstawowej w Niemcach odbyła się również Uroczystość wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Niemce uczniom klas gimnazjum.

W/w stypendia są jednym z wielu działań realizowanych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce” przyjętego przez Radę Gminy Niemce w dniu 14 marca 2014 r. Uchwałą NR XXXIX/359/2014.

Jak co roku uroczystości odbyły się w przepięknych scenografiach z udziałem wyróżnionych uczniów, ich rodziców/opiekunów, dyrektorów szkół oraz nauczycieli/ instruktorów/ trenerów i  wychowawców. Akty przyznania stypendiów wręczył wyróżnionym osobiście Wójt gminy – Krzysztof Urbaś. Wśród zaproszonych gości byli obecni: p. dr inż. Henryk Smolarz - Dyrektor Regionalnego Biura Energii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego p. Sławomir Mroczek  - Przewodniczący Rady Gminy w Niemcach, wice-przewodnicząca – p. Beata Zgierska, radni gminy w osobach p Grażyny Gliwki – Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury. p. Marka Podstawki, p. Władysława Maszkowskiego, p. Wiesława Kasperka i p. Janusza Prokopiuka, a także p. Emilia Białek – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy Niemce, p.  Jadwiga Łucka-Drozd - Prezes  Zarządu  Oddziału ZNP w Niemcach oraz dyrektor GOASz – p. Anna Studzińska.

Na scenie swoje umiejętności zaprezentowali stypendyści w dziedzinie twórczości artystycznej dozując ogromną dawkę wrażeń, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

W tegorocznej edycji ze szkół podstawowych wpłynęło 102 wnioski (80 artystycznych i 23 sportowe). Na mocy decyzji Wójta Gminy Niemce zostały przyznane 92 stypendia, w tym: 75 za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, i 16 za wysokie osiągnięcia w sporcie na łączną kwotę: 14 450,00 zł. W bieżącym roku po raz drugi ze względu na zmiany wprowadzone reformą edukacji w szkole podstawowej nie zostały przyznane stypendia za wysokie wyniki w nauce – uczniowie będą mogli uzyskać w/w stypendium dopiero po ukończeniu VIII klasy. W kategorii gimnazjum złożono 88 wnioski (52 w dziedzinach artystycznych, 11 sportowych i 25 za wysokie wyniki w nauce). Przyznanych zostało 80 stypendiów 51 w dziedzinie twórczości artystycznej, 11 sportowych 18 w nauce – w sumie na kwotę 23 400,00 zł. Łącznie na stypendia w SP i klasach gimnazjum gmina przeznaczyła kwotę: 37 850,00 zł.

Najliczniejszą grupę nagrodzonych stanowią podobnie jak w latach poprzednich stypendyści w dziedzinie twórczości artystycznej zarówno w SP jak i gimnazjum, w tym tancerki Zespołu Tańca Nowoczesnego "Rytmix" działającego w GOK w  Niemcach – instruktor: Magdalena Bujak oraz Marzena Ciołek oraz członkowie Zespołu wokalnego „Madzimuzy” nauczyciel Magdalena Stawecka i Grupy Teatralnej „Raz, dwa, trzy My”nauczyciel: Grażyna Wójtowicz, Katarzyna Wieczorek działających w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Marta Pakaluk -  ucz kl. III gimnazjum w Ciecierzynie, która uzyskała stypendium artystyczne aż w 3 dziedzinach: tańcu, muzyce i teatrze oraz stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce.

Wśród sportowców - stypendystów liczną grupę stanowią zawodnicy Karate Shotokan trenujący na zajęciach pozaszkolnych w ZS w Krasieninie - trener Zbigniew Karski oraz uczniowie z ZPO Ciecierzyn i SP Niemce odnoszący sukcesy lekkoatletyczne m.in. w  Igrzyskach Dzieci i Młodzieży  - nauczyciel: Marek Gromaszek, Krzysztof Barszcz, Małgorzata Kot oraz Jacek Dmowski, a także młodzi piłkarze i piłkarki nożne, które trenują z powodzeniem  tę  dyscyplinę sportu, w klubach działających na terenie gminy oraz w pobliskim Lublinie i Lubartowie.

Szczególne gratulacje należy także skierować do stypendystów w dziedzinie nauki (uczniowie klas III gimnazjum) , którzy uzyskali bardzo wysokie oceny na świadectwie szkolnym potwierdzone wysokim wynikiem z egzaminu – w sumie 18 stypendystów. Wśród prymusów najwyższe wyniki osiągnęli:

Krystian Czuchryta -  ucz. Gimnazjum w Niemcach – śr. ocen: 5,61 i wynik z egz.: 96,80 %

Marta Pakaluk -  ucz. Gimnazjum w Ciecierzynie – śr. ocen: 5,39 i wynik z egz.: 91,92%

Filip Wieczorek -  ucz. Gimnazjum w Ciecierzynie – śr. ocen: 5,39 i wynik z egz.: 91,30%

Klaudia Pacek -  ucz. Gimnazjum w Niemcach – śr. ocen: 5,28 i wynik z egz.: 91,20%

Karol Kowalik -  ucz. Gimnazjum w Krasieninie – śr. ocen: 5,39 i wynik z egz.: 89,00%

 

Po raz pierwszy w całym pięcioletnim okresie przyznawania stypendium w dziedzinie nauki - stypendium otrzymał ucz. kl. II Gimnazjum w Krasieninie -  Antoni Joński, który jest tegorocznym laureat Kuratoryjnego Konkursu Historycznego oraz laureatem Geograficznego Konkursu o zasięgu  wojewódzkim „Wędrujemy po mapie świata” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, osiągając także ocenę wzorową z zachowania i imponująca  śr. ocen na zakończenie roku szkolnego: 5,57.

Wszystkim nagrodzonym stypendystom, ich rodzicom, nauczycielom, opiekunom, instruktorom, trenerom jeszcze raz serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów życząc kolejnych - w nowym roku szkolnym, a w chwili obecnej wspaniałych, udanych wakacji.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90