Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Jubileusz Stulecia Szkoły Podstawowej...

Aktualności

Jubileusz Stulecia Szkoły Podstawowej im. J. Lelewela w Jakubowicach Konińskich

Jubileusz Stulecia Szkoły Podstawowej im. J. Lelewela w Jakubowicach Konińskich

30.05.2018

Historia Szkoły Podstawowej im. J. Lelewela w Jakubowicach Konińskich jest długa, bogata, skomplikowana, czasami dramatyczna, a zawsze wyjątkowo ściśle związana z dziejami naszej ojczyzny. Razem z nią dzieliła dole i niedole, a także polityczne zawirowania i huśtawki. Na pożółkłych kartkach kroniki prowadzonej anonimową, ale skrupulatną ręką nauczycieli odczytać można jej dzieje. Anonimowy historyk stwierdza, że szkoła założona w 1917 roku mieściła się na początku w budynku wynajętym u prywatnego właściciela i była placówką jednoklasową o czterech oddziałach.

Obchody stulecia zostały rozłożone na wiele miesięcy, a kulminacyjnym punktem stała się impreza jubileuszowa, która odbyła się w piątek 25 maja z udziałem wielu znakomitych gości, wśród których znaleźli się między innymi:
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Krzysztof Hetman,
 • Wojewoda Lubelski, pan Przemysław Czarnek,
 • Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa w Urzędzie Wojewódzkim, pan Artur Jaśkowski,
 • Dyrektor Biura Energii przy Urzędzie Marszałkowskim, pan Henryk Smolarz,
 • Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, pani Beata Janiszewska – Brudzisz,
 • Wicekurator Oświaty w Lublinie, pan Eugeniusz Pelak,
 • Wójt Gminy Niemce, pan Krzysztof Urbaś,
 • Zastępca Wójta Gminy Niemce, pani Iwona Pulińska,
 • Przewodniczący Rady Gminy Niemce, pan Sławomir Mroczek,
 • Wiceprzewodniczący Rady, pp. Roman Wysocki oraz Beata Zgierska,
 • Radni Gminy Niemce, pp. Józef Wysokiński – absolwent szkoły, Marek Podstawka – absolwent szkoły, Henryk Ziębowicz, Anna Berej, Grażyna Gliwka, Ewa Pitura, Wiesław Kasperek, Władysław Maszkowski, Piotr Pankowski, Kamil Rarak, Roman Ziębowicz,
 • Dyrektor Gminnego Ośrodka Adm. Szkół w Niemcach, pani Anna Studzińska,
 • Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie, pan Mirosław Studniewski,
 • Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie, pani Jolanta Sołtys,
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej, pani Barbara Jaszczuk,
 • Dyrektor Przedszkola w Niemcach, pani Elżbieta Topyła,
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej w Niemcach, pani Renata Antoszek,
 • Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie, pani Alina Gromaszek,
 • Wicedyrektorzy Szkoły Podstawowej w Niemcach, pp. Barbara Józefacka oraz Jadwiga Łucka –Drozd,
 • Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie, pani Barbara Kasperek,
 • Przewodnicząca Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Regionu Środkowowschodniego, pani Wiesława Steć,
 • Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy Niemce, pani Emilia Białek,
 • Ksiądz Kanonik Janusz Latoch – proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Faustyny w Jakubowicach Konińskich,
 • Sołtys wsi Jakubowice Konińskie, pani Krystyna Pulińska, absolwentka szkoły,
 • Komendant Komisariatu Policji w Niemcach, pan Mariusz Szadurski,
 • Prezes OSP w Jakubowicach Kon., pan Marcin Mogielnicki, absolwent szkoły,
 • Emerytowani dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni Szkoły Podstawowej im. J. Lelewela w Jakubowicach Konińskich, pp. Krystyna Adamczyk, Zofia Pastwa, Halina Krasucka, Janina Królik, Lucyna Krasucka, Marianna Brzezina,
 • Przedstawiciele lokalnego biznesu, pp. Kaziemierz Gajek, absolwent szkoły, Grzegorz Dębiec, Jan Stefaniak, Eugeniusz Woźniak,
 • uczniowie wraz z rodzinami i opiekunami, grono pedagogiczne, licznie przybyli absolwenci szkoły, społeczeństwo Jakubowic oraz bliższego i dalszego regionu oraz wielu P.T. gości.

 

Powitania dokonała dyrektor szkoły, pani Emilia Kowalska wraz z wicedyrektor, panią Jolantą Zabielską.

Po okolicznościowym przemówieniu pani dyrektor, głos zabrali goście, którzy skierowali pod adresem szacownej jubilatki wiele ciepłych słów, gratulacji i wyrazów szacunku. Przywieźli też piękne prezenty. Bez najmniejszej przesady należy stwierdzić, że stuletnia jubilatka została wprost obsypana pięknymi dyplomami uznania.

Następnie goście mieli okazję obejrzeć interesujący film zrealizowany przez zespół nauczycieli. Z konieczności w skrócie opowiadał on o dziejach jakubowickiej placówki, o zmaganiach z niełatwą rzeczywistością, długim czekaniu na nowy budynek, o zmianach dokonujących się na wsi, które odciskały swe piętno na losach szkoły, wreszcie o powolnym budowaniu autorytetu szkoły w środowisku, o sukcesach i osiągnięciach.

Stulecie szkoły stało się okazją do podjęcia w roku szkolnym 2017/2018 wielu inicjatyw, które były realizowane już od września. Ich największym sukcesem stała się konsolidacja wielu osób i środowisk, żywo zainteresowanych sprawami szkoły, co zaowocowało zdobyciem środków na wyposażenie szkoły i przygotowanie imponującego programu artystycznego. Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców przy wsparciu miejscowej parafii i księdza kanonika Janusza Latocha zorganizowały kiermasze, które dzięki ofiarności mieszkańców Jakubowic Konińskich pozwoliły zgromadzić całkiem spore fundusze. Nieustannie trwało poszukiwanie i pozyskiwanie sponsorów, uaktywnianie działań lokalnego biznesu na rzecz szkoły i jej uczniów. Obydwa sołectwa przychylnie odpowiedziały na potrzeby szkoły, przeznaczając na jej rzecz znaczące sumy.

Dzięki temu łańcuchowi społecznej aktywności udało się zakupić dla szkoły profesjonalną scenę teatralną, całkiem nieźle wyposażyć widownię, zadbać o trwałe elementy scenografii, kostiumy oraz rekwizyty dla młodych artystów.

Osłonięcie sceny odbyło się podczas uroczystości jubileuszowych. Zaproszono te osoby, których aktywne działanie przyczyniły się do zakupu sceny. Z otrzymanych ogniw zbudowali oni łańcuch, symbolizujący zespołowe działanie. Poprzez rozpięcie łańcucha odsłonili teatralne deski, a z ogniw utworzyli biało – czerwony kwiat, co oznaczało, że energia społecznej aktywności została przeniesiona gdzie indziej. Konferansjerka stwierdziła wówczas: "Zawsze i wszędzie potrzebna jest wrażliwość na potrzeby, społeczna aktywność i współdziałanie na rzecz wspólnego dobra.

Następnym punktem obchodów było uhonorowanie najbardziej zasłużonych pracowników. Kilka miesięcy wcześniej została w szkole powołana Kapituła Medalu Stulecia, która zdecydowała, że nauczyciele i pracownicy, którzy przepracowali w szkole co najmniej 25 lat zostaną nagrodzeni Medalem Stulecia. Zaszczytu tego dostąpili:

 • emerytowane dyrektorki, pani Władysława Fedoruk oraz pani Krystyna Adamczyk,
 • emerytowani nauczyciele, panie Zofia Pastwa, Elżbieta Oleszek, Irena Jaśkowska, Halina Krasucka, Janina Królik, Lucyna Krasucka,
 • emerytowane pracownice niepedagogiczne, panie Marianna Brzezina oraz Halina Goral,
 • czynni nauczyciele – pani Jolanta Zabielska oraz pan Jerzy Samoń.

Medale były zaskakującą i niezmiernie miłą niespodzianką, szczególnie dla pracowników emerytowanych. Ze łzami wzruszenia stwierdzali, iż nie przypuszczali, że spotka ich takie piękne podziękowanie i uhonorowanie po wielu już latach przebywania poza aktywnością zawodową. Ich radość i wzruszenie były najpiękniejszym podziękowaniem dla pomysłodawców akcji.

Kolejny punkt programu należał do absolwentów.

Wicedyrektor szkoły, pani Jolancie Zabielskiej udało się zaprosić na jubileuszowe święto absolwentów z przestrzeni 80 lat.

Grupę najstarszych byłych uczniów reprezentował pan Józef Niewiadomski, który jakubowicką szkołę ukończył w roku 1938. Choć ma 93 lata, trzyma się dziarsko, nie opuszcza go dobre samopoczucie i humor. Imponuje doskonałą pamięcią. Pytany o przepis na dobrą kondycję oraz o najważniejszą wartość życia, odpowiada krótko: praca. Zaraz potem dodaje, że kto rzetelnie pracuje, ten też dobrze sypia, a to gwarantuje dobre zdrowie, sprawność i dobrą kondycję. Pan Józef całe swoje życie poświęcił rolnictwu, jest wzorem pracowitości i wytrwałości, tym może prawdziwie zaimponować współczesnej młodzieży.

Absolwentów lat czterdziestych XX wieku reprezentował pan Edward Niewiadomski, absolwent prawa KUL, wieloletni prezes Banku Spółdzielczego w Lublinie, człowiek aktywny, działacz wielu różnych organizacji, z oddaniem służący przez całe swoje życie ludziom i krajowi.

W imieniu roczników z lat pięćdziesiątych wystąpiło aż trzech panów. Jednym z nich był doktor Franciszek Jaśkowski, absolwent Wydziału Fizyki na UMCS, emerytowany pracownik naukowy tegoż wydziału.

Z kolejnymi dwoma przedstawicielami tej dekady związana jest piękna historia. Do kompletu zabrakło trzeciego, którego kontakty naukowe wezwały w tych dniach do Londynu na kongres. Otóż trzech kolegów z jakubowickiej podstawówki, którą ukończyli przeszło 6o lat temu, wciąż się przyjaźni. Razem spędzali czas w szkole i poza nią, razem poszli do szkoły zawodowej, razem ruszyli potem do niełatwego technikum chemicznego. Z pewnością łączył ich głód wiedzy i chęć zdobycia wykształcenia. Po maturze rozeszli się w różnych kierunkach. Ale ich przyjaźń trwa do dzisiaj.

Mowa tu o panu Janie Wojciechu Krzyszczaku, aktorze filmowym i teatralnym, związanym z wieloma scenami polskimi, m. in. w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku, z Wrocławskim Teatrem Współczesnym, Teatrem Muzycznym w Lublinie, Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie, założycielu, aktorze i dyrektorze Teatru Kameralnego w Lublinie.

Drugi z przyjaciół to pan Tadeusz Królik, absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, informatyk Centralnego Ośrodka Badawczo – Projektowego Poltegor we Wrocławiu, a następnie instruktor programowania oraz nauczyciel przedmiotów matematycznych w Indiana Vocational Technical College, przybyły wprost z Phoenix, ze słonecznej, amerykańskiej Arizony.

Trzeci przyjaciel, którego zabrakło podczas uroczystości, to profesor zwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego, dawniej Akademii Rolniczej, w Lublinie, pan Wacław Krasucki.

W imieniu absolwentów lat sześćdziesiątych głos zabrał pan Kazimierz Gajek, przedstawiciel lokalnego biznesu, właściciel dworu Anna. Brat – zwierzchnik Lubelskiego Bractwa Kurkowego, uhonorowany orderem św. Andrzeja Boboli.

Absolwentów lat siedemdziesiątych reprezentował pan Marek Podstawka, radny gminy Niemce, lokalny biznesmen, właściciel Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego w Dysie, właściciel sali bankietowej, człowiek przedsiębiorczy i energiczny, wrażliwy na potrzeby innych.

Jako przedstawiciel absolwentów lat osiemdziesiątych wystąpił pan Grzegorz Sztal – pasjonat historii, zaangażowany strażnik i wielbiciel tradycji, w tym tradycji kawaleryjskich, ich spadkobierca – jak sam o sobie mówi. Założyciel prywatnego muzeum Znaki Czasu, członek Stowarzyszenia Konnej Roztoczańskiej Straży Ochrony Przyrody, szeroko znany kolekcjoner m. in. zegarów, organizator wielu wystaw i prelekcji, człowiek wielowymiarowy.

W wielopokoleniowej sztafecie absolwenckiej w imieniu absolwentów lat dziewięćdziesiątych wystąpiła pani Agnieszka Gołąb, dokładnie rocznik 1999. Magister administracji KUL, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawicielka pierwszego rocznika, który po reformie oświaty zakończył edukację na VI klasie i poszedł do gimnazjum.

Pierwszą dekadę XXI wieku reprezentowała Marlena Panek. Jeszcze niedawno bardzo dobra uczennica, obecnie studentka psychologii KUL, koordynatorka sekcji psychologii klinicznej w Kole Naukowym oraz wolontariatu "Misericordia", studentka podyplomowa z terapii uzależnień, uczestniczka licznych projektów badawczych.

W imieniu absolwentów drugiej dekady XXI wieku wystąpił Maciej Samczuk. Absolwent I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie, student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przyszły lekarz, dusza społecznikowska, harcerz oraz strażak OSP w Jakubowicach Konińskich.

W stulecie szkoły w roku 2017 nikt nie został absolwentem z powodu wydłużenia nauki do ośmiu klas. Jak wiadomo kolejni absolwenci pojawią się w roku 2019. Dlatego do ostatniego odcinka jakubowickiej sztafety pokoleń zostali zaproszeni uczniowie klasy VII. Przejęli symboliczny klucz do wiedzy, który przekazywali sobie kolejni absolwenci, dzieląc się swoimi refleksjami i przesłaniami. Siódmoklasiści zostali zobowiązanie do strzeżenia klucza oraz do przekazania go młodszym kolegom w momencie, gdy sami będą opuszczać szkołę. Sztafeta pokoleń w jakubowickiej szkole trwa i trwać będzie.

Po uroczystości można było w kuluarach usłyszeć, że szkoła w Jakubowicach Konińskich posiada wyjątkowych absolwentów. W pełni się z tym zgadzamy. Uważamy jednak, że każda szkoła ich posiada, tylko trzeba zadać sobie naprawdę dużo trudu, by ich odszukać.

Drugą część uroczystości stanowiły występy artystyczne. Młodzi artyści pod okiem swoim wychowawców i nauczycieli przygotowali imponujące widowisko według scenariusza i w reżyserii pani Jolanty Zabielskiej.

Na początek stu wykonawców weszło w rytmie "Marsza Radeckiego" na scenę, która ożyła wielobarwnymi kostiumami, sukniami, spódniczkami, kapeluszami, wiankami i innymi artystycznymi akcesoriami. Kolejne występy stanowiły artystyczne prezenty dla szkoły jubilatki – taki był zamysł programu.

Uczniowie klas czwartych zaśpiewali piosenkę "W polu szerokim", chłopcy wystąpili w strojach rycerzy, dziewczęta w sukniach księżniczek.

Prezentem chóru była piosenka o szkole, która "Nie liczy godzin i lat. Choć życie przemija, to trwa".

Dzieci z oddziału zerowego oraz klas pierwszych zatańczyły "Taniec tulipanów", nawiązując tym do jednej z jubileuszowych inicjatyw, jaką była "Rabatka stulecia". Uczniowie oraz ich rodzice przynieśli wczesną jesienią setki tulipanowych cebulek, które zostały zasadzone w kształcie liczby 100 i wiosną zdobiły szkolną rabatę.

Inną inicjatywą było zasadzenie dębu stulecia. Otrzymał imię Joachim. Wiadomo, po Joachimie Lelewelu. Ale nie jest to zwyczajny dąb. Jednej z mam udało się pozyskać z Nadleśnictwa Zagnańsk oryginalną sadzonkę, potomka najsłynniejszego w Polsce pomnika przyrody – dębu Bartek. Taki wyjątkowy rodowód ma jakubowicki Joachim, o czym zaświadcza stosowny certyfikat.

A wracając do artystycznych prezentów dla szkoły...

Przedszkolaki przygotowały "Taniec jakubowickich żabek znad Ciemięgi", zaś uczniowie klasy III taniec z tkaninami zatytułowany "Jakubowickie pola i wąwozy". Inspirowali się strofami o uroku Jakubowic, malowniczych polach i wąwozach, łanach zbóż i rzepaków. Widzom aż trudno było uwierzyć, że z taką łatwością można operować długimi tkaninami i wyczarowywać z nich wciąż nowe kształty i obrazy. Trzecioklasistom się udało.

Klasa V przygotowała wzruszający taniec z szarfami "Biało – czerwone barwy niepodległej ojczyzny". Z tancerkami wystąpiły dwie utalentowane gimnastyczki, których niezwykłe ewolucje zapierały widzom dech w piersiach. Jeden z gości powiedział, że na zawsze zostanie mu w pamięci widok dziewcząt dzierżących w wyciągniętych dłoniach dziesiątki biało – czerwonych szarf.

Uczniowie klas szóstych ofiarowali szkole dwa prezenty wokalne – piękną piosenkę w wyjątkowym wykonaniu Mai "Warto dobrym być, cenić ludzi i marzenia gonić" oraz utwór "Każde pokolenie ma własny czas".

Siódma klasa swój dar wyrecytowała. Był to tekst "Polska pokoleniowa droga krzyżowa".

Druga klasa przygotowała brawurowy taniec w kapeluszach przywracając nastrój beztroskiej radości, który nastąpił po występach pełnych patriotycznej zadumy i refleksji.

Tuż przed finałem uhonorowano dyrektorów szkoły, zarówno byłych jak i obecnych. Otrzymali stosowne podziękowania z rąk Wójta Gminy Niemce.

Finał był wspaniały. Cała setka wykonawców zaśpiewała żywiołową piosnkę "Och, przeżyć wszystko jeszcze raz" rytmicznie kołysząc biało – czerwonymi balonami. Wraz z ukłonem wypuścili helowe baloniki, które uwolnione z uścisku poczuły powiew wolności i poszybowały wysoko do sufitu, a ten zabłysnął biało – czerwonymi, narodowymi barwami.

Na zakończenie goście zostali zaproszeni na imponujący tort i smaczny poczęstunek. Dzieci nie odstępowały od czekoladowej fontanny.

Jubileusz udał się nadzwyczajnie. Dopisali goście, udały się wszystkie punkty programu i występu, pogoda była piękna.

Obchody wyzwoliły moc społecznej energii i zespołowego działania. Zyskali na tym uczniowie jakubowickiej szkoły. To, co udało się kupić i pozyskać, pozostanie w szkole na długie lata.

Organizatorzy jeszcze raz dziękują wszystkim za pomoc, wsparcie, życzliwość i wrażliwość na potrzeby szkoły.

W sposób szczególny chcą podziękować absolwentowi, aktorowi Janowi Wojciechowi Krzyszczakowi za pomoc w organizacji jubileuszu – nagranie narracji do filmu oraz współprowadzenie części artystycznej. To była wyjątkowa konferansjerka. Mówiąc potocznie: "pełna profeska".

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90