Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Jest już termin naboru wniosków 2018

Aktualności

Jest już termin naboru wniosków 2018

Jest już termin naboru wniosków 2018

18.05.2018

Lokalna Grupa Działania "Kraina Wokół Lublina" informuje, że w dniu 16 maja 2018 r. zostały ogłoszone terminy naborów wniosków o powierzenie grantów.

W dniach od 1 do 15 czerwca 2018 r. można składać wnioski o powierzenie grantów w następujących zakresach:
  • Renowacja zabytków z wyłączeniem obiektów budowlanych - działanie dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
  • Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo – oznakowanie i promocja miejsc ważnych z punktu widzenia walorów obszaru
  • Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące związane z lokalnym dziedzictwem, w tym jego promocja - organizacja zajęć / warsztatów
  • Imprezy i wydarzenia kulturalne promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne -działanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń oraz wydarzeń specyficznych dla obszaru LGD KwL zawartych w LSR
  • Wydarzenie cykliczne – wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce
  • Doposażenie zespołów i zorganizowanych grup działających w sferze kultury poprzez zakup strojów z możliwością podnoszenia kompetencji oraz promocją działalności.

W związku z powyższym zorganizowane będą  kolejne spotkania informacyjne, podczas których omówione zostaną zasady aplikowania o granty na realizację tego typu projektów.

Harmonogram spotkań dotyczący naboru wniosków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [612.87 KB]

Wnioskodawcami w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu mogą być organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki sektora finansów publicznych (suma grantów dla JSFP w ramach jednego projektu grantowego nie może przekroczyć 20%).
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90