Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI VI Gminny Konkurs "Mistrz Matematyki"

Aktualności

VI Gminny Konkurs "Mistrz Matematyki"

VI Gminny Konkurs "Mistrz Matematyki"

17.05.2018

11 maja 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie odbył się VI Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz matematyki”. Wzięło w nim udział 20 uczniów klas trzecich z pięciu szkół podstawowych z terenu Gminy Niemce wyłonionych podczas eliminacji wewnątrzszkolnych.

Celem konkursu było:
 • ukazanie użyteczności matematyki w życiu codziennym,
 • przybliżenie uczniom wiedzy i umiejętności matematycznych,
 • zachęcenie dzieci do podejmowania i rozwiązywania zadań i problemów w oparciu o programowe wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej,
 • dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu, zachęcenie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.

Uczniowie rozwiązywali  test zawierający 30 zadań  sprawdzający umiejętność logicznego myślenia. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań  wynosił 60 minut.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

 • Pani Grażyna Oszwa– nauczycielka matematyki ZPO w Ciecierzynie – przewodnicząca.
 • Pani Urszula Zielonka– nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ZPO w Ciecierzynie.
 • Pani Barbara Roziewicz – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Niemcach
 • Pani Ewa Rabos nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Krasieninie.

Wyniki konkursu:

W tym roku komisja konkursowa wyłoniła dwóch mistrzów matematyki:

I miejsce – Mistrzami  matematyki klas III zostali:

Patryk Kozieł ze Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie – opiekun p. Monika Siegieda, oraz Julian Wołoszyn ze Szkoły Podstawowej w Niemcach – opiekun p. Barbara Roziewicz. Uczniowie uzyskali 51pkt. na 60 możliwych.

II miejsce zajął  Dominik Piekarczyk ze Szkoły Podstawowej w Niemcach, uzyskawszy 45pkt. – opiekun p. Barbara Roziewicz

III miejsce zajął Hieronim Siedlecki ze Szkoły Podstawowej w Dysie uzyskawszy 39pkt. – opiekun p. Barbara Fifowska

Pozostali uczestnicy:

 • Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich: Krzysztof Danicki, Bartosz Krokowski
 • Szkoła Podstawowa w Niemcach: Piekarczyk Dominik, Poniewozik Eryka,  Smolińska Laura, Wołoszyn Julian
 • Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej: Malicki Marcin, Kasperek Fabian
 • Szkoła Podstawowa w Krasieninie: Janiak Zuzanna, Główka Nicola, Kucharzyk Natalia, Dąbrowska Aleksandra
 • Szkoła Podstawowa w Dysie: Łuka Adrian, Siedlecki Hieronim, Wrona Wiktoria, Krzyżanowski Jakub
 • Szkoła Podstawowa w Ciecierzynie: Kozieł  Patryk, Jakubaszek Wiktoria, Hunek Weronika, Patyra  Wojciech

 

Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie Mirosław Studniewski oraz dyrektor Alina Gromaszek zwycięzcom konkursu wręczyli dyplomy i nagrody a pozostałym uczestnikom konkursu - podziękowania i upominki. Nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do konkursu otrzymali podziękowania za rozbudzanie zainteresowań uczniów i inspirowanie do zgłębiania wiedzy matematycznej. Podziękowania oraz drobne upominki otrzymali także członkowie komisji konkursowej Wszystkim uczestnikom VI Gminnego Konkursu Matematycznego „Mistrz Matematyki” oraz ich nauczycielom gratulujemy.

Główny patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś.

Nagrody główne dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki zostały zakupione z funduszu wsparcia Wójta Gminy Niemce w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce"

Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom: Wójtowi Gminy Niemce za objęcie konkursu honorowym patronatem oraz przekazanie funduszy na zakup nagród, Instytutowi Sądecko – Lubelskiemu za ufundowanie nagród głównych,  oraz upominków dla wszystkich uczestników, Dyrekcji ZPO w Ciecierzynie za zakup niezbędnych artykułów na potrzeby konkursu oraz wszystkim, którzy pomagali w organizacji konkursu.

Organizatorzy: Z. Wróbel i B. Poździk

 

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.” – Roger Bacon

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90