Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Spotkanie z dr Markiem Łosiem w...

Aktualności

Spotkanie z dr Markiem Łosiem w Szkole Podstawowej w Niemcach

Spotkanie z dr Markiem Łosiem w Szkole Podstawowej w Niemcach

30.04.2018

W ramach przygotowań do obchodów 90-lecia Szkoły Podstawowej w Niemcach uczniowie wraz z nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi mieli sposobność odbycia niezwykłej podróży w czasie. 24 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie z synem Marty Łosiowej zd. Budny - Markiem Łosiem, w którym udział wzięli: ks. kan. Krzysztof Galewski - Proboszcz Parafii w Niemcach, Krzysztof Urbaś - Wójt Gminy Niemce, Dyrekcja Szkoły, oraz przedstawiciele klas i redakcja Kleksa.

Po krótkim wstępie wicedyrektor Barbary Józefackiej oraz powitaniu gości przez dyrektora Jerzego Wójcika, recytatorzy zaprezentowali fragmenty z Dzienniczka Marty Łosiowej, współfundatorki szkoły w Niemcach. Najważniejszą jednak częścią spotkania było wystąpienie pana Marka Łosia oraz jego odpowiedzi na pytania uczniów i nauczycieli, który przybliżył  postać swojej matki jako osoby niezwykle pracowitej i empatycznej, radzącej sobie i niezapominającej o innych ludziach nawet w najcięższych czasach. Ciekawym fragmentem opowieści były też wspomnienia pana Łosia z czasów, gdy mieszkał w Niemcach. Pan Marek Łoś stwierdził, że jedyną niezmienioną rzeczą w Niemcach pozostał kościół.

Pod koniec spotkania dr Robert Jop, pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie, zaprezentował zebranym informacje na temat 650 teczek z dokumentami o rodzinie Łosiów, wśród których znajdują się: legitymacje, paszporty, zaproszenia na ślub, akt zawarcia związku małżeńskiego, ogromne ilości listów Marty Łosiowej, a także liczne dokumenty związane z zarządzaniem miejscowością Niemce oraz działalnością społeczną w różnych organizacjach takich jak: Powiatowa Rada Szkolnictwa, Rada Główna Opiekuńcza i inne.

Po zakończeniu spotkania honorowi goście uroczyście otworzyli wystawę, prezentującą konkursowe portrety hrabiny Marty  Łosiowej, powstałe na podstawie fotografii legitymacyjnych oraz wyobraźni uczniów i liczne kopie archiwaliów, a wśród nich kopie: legitymacji, paszportów, zaproszenia na ślub, aktu zawarcia związku małżeńskiego, część kopii z jej listów, notatek. Na podstawie zgromadzonych dokumentów można wywnioskować, że pani Marta Łosiowa była osobą niezwykle zorganizowaną i dokładną, układała plany dnia, tworzyła dokładne spisy sprzedawanych do apteki ziół. Dbała o rozwój swego majątku, ale też o rozwój miejscowości Niemce. Szczególnie ciekawe są dokumenty poświadczające jej działalność społeczną oraz charytatywną. Bardzo ważny dla szkoły jest list kierowany do Marty Łosiowej od Inspektora Oświaty w Lubartowie, w którym odpowiada na jej interpelacje w sprawie warunków założenia siedmioklasowej szkoły powszechnej w Niemcach, po ukończeniu której młodzież mogłaby się edukować bezpośrednio w 4 klasie gimnazjum lub w seminarium nauczycielskim. W liście zostały omówione dokładnie wymagania lokalowe, skład kadry nauczycielskiej oraz konieczność zapewnienia dla niej lokum. List jest datowany na 1921 rok, a więc został napisany siedem lat przed otwarciem  obecnej "starej"  szkoły. Z pism zgromadzonych na wystawie można się dowiedzieć, że pani Marta Łosiowa zabiegała również o pomoc finansową dla innych szkół oraz sama takiej pomocy udzielała, np. szkole w Dysie. Była również zapraszana i uczestniczyła w otwarciach nowopowstałych szkół. O przyjętych normach zachowania w towarzystwie świadczy list adresowany do narzeczonego Stanisława Łosia od pani Marty jeszcze Budny, z którego wynika, że narzeczonym tuż po zaręczynach nie wypada udać się z wizytą do krewnych bez obecności rodziców narzeczonej. 

Spotkanie można uznać za niezwykle udane i pouczające.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90