Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI XLI Sesja Rady Gminy Niemce

Aktualności

XLI Sesja Rady Gminy Niemce

XLI Sesja Rady Gminy Niemce

02.05.2018

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w Sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się XLI sesja Rady Gminy Niemce.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek. Oprócz radnych, na sali obecni byli również Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, Sołtysi oraz mieszkańcy naszej gminy.

Na początku sesji miała miejsce krótka uroczystość. Delegacja mieszkańców z Kawki, w podziękowaniu za wydłużenie trasy autobusowej linii nr 44 do ich miejscowości, poczęstowali wszystkich obecnych na sali wspaniałym tortem, przygotowanym specjalnie na tę okazję. Ponad to Wójt otrzymał pamiątkowy kubek.

W dalszej części obrad Rada Gminy Niemce zajęła się pracą nad uchwaleniem szeregu istotnych uchwał dotyczących naszej gminy wród których były między innymi:

  • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego  prowadzonych przez Gminę Niemce
  • Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust 3 ustawy-Karta Nauczyciela oraz pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Niemce.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Niemce usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie miasta Lublin.

Kolejna sesja planowana jest na początek czerwca.

 

Porządek obrad na XLI sesję Rady Gminy Niemce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [216.70 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90