Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Ruszyła druga edycja Loterii...

Aktualności

Ruszyła druga edycja Loterii Promocyjnej Gminy Niemce

Ruszyła druga edycja Loterii Promocyjnej Gminy Niemce

15.03.2018

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia dzisiejszego tj. 15 marca do 4 maja br. można zgłaszać swój udział w II edycji Loterii Promocyjnej pn. Mieszkam w Gminie Niemce i tu płacę podatki.

Loteria skierowana jest do wszystkich* pełnoletnich mieszkańców naszej gminy, którzy w okresie od 1.01.2018 r. do dnia 30.04.2018 r. złożą deklarację podatkową PIT za rok 2017 w Drugim Urzędzie Skarbowym w Lublinie i wskażą w niej Gminę Niemce jako miejsce zamieszkania (nie ma obowiązku meldunku). Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną, na stronie: www.loteriagminaniemce.pl lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy przy ul. Lubelskiej 121 w Niemcach do dnia 4 maja 2018 r.

Wśród wszystkich osób, które zarejestrują swój udział w Loterii, zostaną rozlosowane cenne nagrody o łącznej wartości 10 tys. zł! Główną nagrodą jest 55 calowy telewizor marki Samsung SmartTV, Ultra HD 4K.

Gmina Niemce jest jedną z najszybciej rozwijających się gmin w Powiecie Lubelskim. Od wielu lat obserwujemy stały napływ mieszkańców. Obecnie w naszej gminie jest zameldowanych blisko 19 000 osób. Mamy jednak wrażenie, że osób zamieszkujących jest dużo więcej. Trzeba pamiętać, że każda mała ojczyzna jaką jest gmina, bogata jest bogactwem swoich mieszkańców. Wszystkie inwestycje realizowane na terenie Gminy Niemce są finansowane w większości z Państwa podatków. Ok. 37% podatku PIT wraca do naszego budżetu. To właśnie z tych środków w ostatnich latach mogliśmy zrealizować takie inwestycje jak Skatepark w Niemcach, modernizacja drogi z Jakubowic Konińskich do Majdanu Krasienińskiego, gruntowny remont mostu na rzece Ciemięga pomiędzy Łagiewnikami, a Baszkami, przebudowa drogi z Pólka do Ciecierzyna, nowoczesna sala sportowa przy szkole w Jakubowicach Konińskich czy rozpoczęta budowa kanalizacji w Leonowie. To tylko kilka bardziej kosztownych zadań, które zostały wykonane w ostatnim czasie. Poza nimi jest pokaźna lista pomniejszych inwestycji tych ukończonych i tych oczekiwanych.

Z tego też powodu, aby zachęcić osoby niezameldowane do rozliczania podatku PIT w naszej gminie oraz docenić tych, których podatek już zasila nasz budżet, po raz drugi organizujemy loterię promocyjną. Warto w tym miejscu nadmienić, że ubiegłoroczna edycja Loterii przyniosła wymierne efekty w postaci wzrostu wpływów z podatku PIT o 323 tys. zł ponad kwotę prognozowaną przez Referat Finansowy na 2018 r.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w Loterii. Więcej informacji nt. Loterii znajdą Państwo na stronie: www.loteriagminaniemce.pl

* UWAGA - w Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Urzędu Gminy Niemce, pracownicy podległych mu jednostek organizacyjnych gminy, radni gminy, sołtysi oraz członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby w stosunku przysposobienia).  

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90