Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Program "Aktywna tablica" w szkołach...

Aktualności

Program "Aktywna tablica" w szkołach podstawowych Gminy Niemce

Program "Aktywna tablica" w szkołach podstawowych Gminy Niemce

01.03.2018

Gmina Niemce pozyskała dotację celową z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

W ramach Programu zastały zakupione dla szkół pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych min. tablice interaktywne, projektory oraz monitory dotykowe zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych szkół określonym we wniosku do organu prowadzącego. W ramach zadania szkoły zobowiązane są do podjęcia działań dotyczących wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegających między innymi na: wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora, uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu oraz wykorzystaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.

Pozyskane multimedia uatrakcyjniają proces uczenia się. Dzięki TIK uczniowie przenoszą się w świat interaktywnej przygody z nauką co czyni proces uczenia się bardziej skutecznym.

Łączna kwota zadania wyniosła: 105 366,99 zł, w tym: dotacja -  80 675,19 zł, wkład własny gminy – 24 691,80 zł.

Wsparciem zostały objęte następujące szkoły podstawowe:

  1. Szkoła Podstawowa w Niemcach (dwa monitory interaktywne z systemem Android C-Touch LaserAir+65"). Monitory zostały zakupione do pracowni: językowej i geograficznej z przeznaczeniem dla uczniów kl. IV-VII szkoły podstawowej oraz II-III  gimnazjum.
  2. Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej (dwie tablice interaktywne  IB82 TOTABINT82’’  wraz z rzutnikami ultrakrótkogniskowymi  SONY VPL-SX236  TOSO). Zakupiony sprzęt został zainstalowany w pracowni humanistycznej i przyrodniczej, w których odbywają się lekcje uczniów z klas IV-VII.
  3. Szkoła Podstawowa w Krasieninie (pięć projektorów multimedialnych krótkoogniskowych uznanej marki BenQ). Projektory zastąpiły stare, zużyte i zostały zamontowane do tablic multimedialnych zamontowanych w 2 salach przeznaczonych dla edukacji wczesnoszkolnej, sali oddziału przedszkolnego oraz w pracowniach specjalistycznych matematycznej i muzyczno-informatycznej.
  4. Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich (trzy tablice interaktywne SmartBoard (SBM680V), trzy projektory Hitachi CPEX302 - osprzęt / okablowanie). Sprzęt został zainstalowany w 3 salach nauczania wczesnoszkolnego i jest używany zarówno na standardowych zajęciach edukacji wczesnoszkolnej jak i na zajęciach z języka angielskiego w klasach I-III.
  5. Szkoła Podstawowa w Dysie (dwa monitory interaktywne Returnstar IQ Touch LE 065MD Mod J 4K). Monitory zostały zamontowane w dwóch salach: Sala przyrodnicza w której odbywają się zajęcia matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii, przyrody. Sala komputerowa w której oprócz zajęć komputerowych są też zajęcia z przyrody, j. angielskiego, j. niemieckiego oraz religii.
  6. Szkoła Podstawowa w Ciecierzynie (dwa monitory interaktywne AVTEK PRO4K 65’ o przekątnej ekranu 65 cali). Monitory zostały zamontowane w dwóch salach lekcyjnych, w których uczą się klasy I-III szkoły podstawowej.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90