Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI XXXIX Sesja Rady Gminy Niemce

Aktualności

XXXIX  Sesja Rady Gminy Niemce

XXXIX Sesja Rady Gminy Niemce

01.03.2018

W czwartek, 22 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niemce odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Niemce.

W obradach, które otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek oprócz Radnych uczestniczyli również Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak,  Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy oraz Sołtysi.

Na początku sesji odbyło się wręczenie nagród i dyplomów finalistom powiatowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Zapobiegamy pożarom”. Nagrody wręczyli: Wójt Gminy Niemce - Krzysztof Urbaś, Przewodniczący Rady Gminy Niemce - Sławomir Mroczek oraz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Niemce - Beata Zgierska.

Oto lista nagrodzonych:

Laura Filipiak - Zespół Placówek Oświatowych w Dysie,

Kinga Sikora - Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny Rudka Kozłowiecka,

Jakub Kosowski - Szkoła Podstawowa w Niemcach,

Wiktoria Szumla - Szkoła Podstawowa w Niemcach.

Wyżej wymienieni laureaci zostali zakwalifikowani to konkursu na szczeblu wojewódzkim.

Następnie odbyło się szkolenie organizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcje Pracy i Urząd Dozoru Technicznego.

W dalszej części obrad radni podjęli szereg istotnych uchwał dotyczących naszej gminy, wśród których były między innymi:

  • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Niemce.
  • Przyjęcie sprawozdania dot. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2017 r., na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Niemce.
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.:„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 828 Garbów- Krasienin- Niemce- Jawidz w zakresie przebudowy istniejącego chodnika przy ulicy Szkolnej w miejscowości Niemce od km 19+678,30 do km 19+950,00”.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemce w 2018 r.

Porządek obrad na XXXIX Sesję Rady Gminy Niemce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [354.04 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90