Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Uwaga Rodzice! Rekrutacja do...

Aktualności

Uwaga Rodzice! Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Uwaga Rodzice! Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

08.02.2018

Rozpoczynamy rekrutację do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Niemce na rok szkolny 2018/2019

Informacje dotyczące rekrutacji w wersji PDF, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [281.88 KB]

12 lutego 2018 r. (poniedziałek) rozpoczynamy rekrutację dzieci na rok szkolny 2018/2019 do wymienionych niżej przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Niemce:

  1. Przedszkole Publiczne w Niemcach przedszkole.niemce.pl (dzieci 3-6 letnie)
  2. Przedszkole w Dysie (dzieci 3-6 letnie), z oddziałem zamiejscowym w Nasutowie (dzieci 3-5 letnie) zpodys.edupage.org
  3. Przedszkole w Ciecierzynie(dzieci 3-6 letnie) zpociecierzyn.pl
  4. Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie - oddziały przedszkolne (dzieci 4/5 - 5/6 letnie)zskrasienin.pl
  5. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie - oddział przedszkolny (dzieci 5/6 letnie)nasutowszkola.edupage.org
  6. Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej - oddział przedszkolny (dzieci 5/6 letnie)spfrudka.edupage.org
  7. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich -  oddziały przedszkolne (dzieci 3/4 - 5/6 letnie) http://www.spjakubowice.szkolna.net

Ostateczny termin składania wniosków upływa 23 lutego 2018 r. (piątek) w godzinach pracy przedszkola / szkoły.

Zasady przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Niemce, zostały przygotowane w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59- załącznik). Rekrutacja odbywać się będzie w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i zgodnie z załączonym harmonogramem - załącznik.

W postępowaniu rekrutacyjnym nie decyduje kolejność  zgłoszeń, a kryteria rekrutacyjne brane pod uwagę na pierwszym (kryteria ustawowe), bądź drugim etapie postępowania (kryteria samorządowe- załącznik).  

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami (załącznikami) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola będziecie mogli Państwo pobrać ze strony internetowej danego przedszkola/szkoły podstawowej bądź odebrać bezpośrednio w placówce od dnia 12.02.2018 r.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego/ uzupełniającego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Wszystkich rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych zapisem dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019 zapraszamy do udziału w rekrutacji.

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90