Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Wizyta studyjna seniorów ze Stalowej...

Aktualności

Wizyta studyjna seniorów ze Stalowej Woli

Wizyta studyjna seniorów ze Stalowej Woli

23.01.2018

W dniu dzisiejszym dziesięcioosobowa grupa seniorów ze Stalowej Woli odwiedziła Gminę Niemce. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z naszymi doświadczeniami w zakresie działalności na rzecz seniorów.

Goście spotkali się z panem Krzysztofem Urbasiem - Wójtem Gminy Niemce, panią Barbarą Ściseł - Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach oraz z przedstawicielami Klubu Seniora z Niemiec na czele z Przewodniczącą panią Lucyną Domownik.

Całość spotkania poprowadziła pani kierownik. W trakcie jej wystąpienia nastąpiła wymiana doświadczeń, dotycząca głównie oferty dla seniorów i możliwości przeniesienia dobrych praktyk z Niemiec na lokalny grunt Stalowej Woli i odwrotnie.

Wizyta seniorów ze Stalowej Woli była możliwa w ramach projektu „ROWES- kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie" realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90