Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Podsumowanie tegorocznych inwestycji...

Aktualności

Podsumowanie tegorocznych inwestycji na terenie Gminy Niemce

Podsumowanie tegorocznych inwestycji na terenie Gminy Niemce

22.12.2017

Drodzy Mieszkańcy Gminy Niemce, kolejny rok zbliża się ku końcowi. Z tej okazji chcielibyśmy przedstawić Państwu podsumowanie tegorocznych inwestycji przeprowadzonych na terenie naszej gminy.

W mijającym 2017 roku w Gminie Niemce rozpoczęto lub już zrealizowano ponad 20 różnych zadań inwestycyjnych opiewających na kwotę ponad 13,3 mln złotych. Między innymi wybudowano lub zmodernizowano 8,6 km dróg, ułożono 400 m chodników, zainstalowano nowe oświetlenie drogowe o długości 1,7 km.

Największą inwestycją pod względem wielkości zaangażowanych środków finansowych, zrealizowaną w tym roku, była niewątpliwie gruntowna przebudowa blisko 5,5 kilometrowego odcinka trasy z Ciecierzyna do Pólka. Prace przy realizacji tego zadania rozpoczęły się wiosną br. i obejmowały całkowitą wymianę nawierzchni, przebudowę już istniejących chodników, w których zamontowano odpływy burzowe i kanał technologiczny do instalacji przewodów światłowodowych. Wartość inwestycji to ponad 4,1 mln zł, z czego ok. 75% to dotacje zewnętrzne m.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kolejnym dużym zadaniem inwestycyjnym opiewającym na sumę ponad 3 mln zł jest, zbliżająca się ku końcowi, budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jakubowicach Konińskich. Co prawda w maju pisaliśmy, że będzie gotowa na jesień tego roku, ale czasem lepiej chwilę dłużej poczekać i dopilnować pewnych detali niż później reklamować niedoskonałości. Na realizację tego zadania otrzymamy 27% dotacji z Ministerstwa Sportu.

Nie mniejsza inwestycja rozpoczęła się jesienią tego roku w sołectwie Leonów. Dzięki 50% dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ruszyły prace przy budowie kanalizacji. Całkowity koszt tego zadania to ponad 3,3 mln zł.

Oprócz opisanych wyżej milionowych przedsięwzięć Gminy Niemce należy wymienić także te, o mniejszej wartości finansowej, ale równie istotne z punktu widzenia statystycznego mieszkańca, a wśród nich:

 • Budowa 1700 metrowego odcinka oświetlenia w miejscowości Ciecierzyn (Żulin) przy drodze gminnej nr 106055 L - koszt 276 750 zł.
 • Modernizacja 300 m drogi gminnej nr 106063L w miejscowości Boduszyn na działce ewidencyjnej 88 - koszt 63 000 zł.
 • Modernizacja 430 m drogi gminnej wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym 1585 w miejscowości Nasutów – koszt 152 500 zł.
 • Likwidacja osuwiska w ciągu drogi gminnej nr 106047L w miejscowości Dys wraz regulacją koryta rzeki Ciemięgi, w tym modernizacja drogi na odcinku 200 m - koszt 650 000 zł w tym 80% dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Przebudowa 832 m drogi gminnej nr 106054 L w miejscowości Baszki  – koszt 230 000 zł.
 • Przebudowa 340 m drogi gminnej nr 106033 L w miejscowości Krasienin – koszt 58 000 zł.
 • Utwardzenie 300 m drogi wewnętrznej nad rzeką Mininą w Krasieninie Kolonii – koszt 40 000 zł.
 • Przebudowa (poszerzenie) 1100 m drogi gminnej nr 106071 L (ul. Kwiatowa) w miejscowości Dys – koszt 234 000 zł.
 • Remont 250 m drogi gminnej nr 106058 L w miejscowości Ciecierzyn – koszt 76 000 zł.
 • Przebudowa 210 m drogi wewnętrznej w miejscowości Elizówka – koszt 70 000 zł.
 • Budowa 200 metrowego chodnika w miejscowości Rudka Kozłowiecka przy drodze gminnej nr 106048 L – koszt 60 000 zł.
 • Budowa 200 metrowego chodnika w miejscowości Wola Niemiecka przy drodze powiatowej nr 2218 L – koszt 68 000 zł (realizacja wspólnie z Powiatem Lubelskim).

Do tej listy należy dodać rozpoczętą budowę pętli autobusowej w miejscowości Ciecierzyn wraz z parkingiem o wartości 230 000 zł. Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie zadeklarował, że w I kwartale 2018 roku uruchomi nowe linie komunikacji miejskiej do miejscowości Ciecierzyn, Nasutów i Krasienin Kolonia.

Na koniec chcielibyśmy poinformować Państwa, że Gmina Niemce pozyskała ponad 12,3 mln zł dotacji na przyszłe inwestycje tj.:

 • Budowę instalacji solarnych na budynkach prywatnych: wartość dotacji: 7 816 212 zł, (wartość projektu: 10 463 619 zł).
 • Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (SP Krasienin, OPS Niemce, UG Niemce) – wartość dotacji: 1 962 125,30 zł, (wartość projektu: 3 343 823,65 zł).
 • Projekt „Niskoemisyjna Gmina Niemce” (budowa nowych odcinków oświetlenia i wymiana lamp) – wartość dotacji: 2 588 441,51 zł, wartość projektu: 3 930 422,99 zł, w tym przewidziane jest: 440 lamp sodowych do wymiany na LED i budowa 8 nowych odcinków oświetlenia o łącznej liczbie 168 opraw LED.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90