Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Gmina Niemce po raz 7 uhonorowana...

Aktualności

Gmina Niemce po raz 7 uhonorowana  tytułem  „Samorządowego Lidera Edukacji”

Gmina Niemce po raz 7 uhonorowana tytułem „Samorządowego Lidera Edukacji”

18.12.2017

9 grudnia 2017 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się Wielka Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”, w której uczestniczył Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś i Dyrektor GOASz – Anna Studzińska.

W Programie Eksperci reprezentujący wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) oceniali jakość i efektywność lokalnej polityki edukacyjnej. Ocena merytoryczna przygotowanych materiałów oraz swego rodzaju audyt umożliwił rzetelne i bezstronne spojrzenie na całokształt dokonań władz gminy Niemce. Przyznany po raz siódmy certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” to wielkie wyróżnienie potwierdzające, że gmina Niemce prowadzi całościową, nowoczesną i innowacyjną politykę oświatową, modelowaną w sposób efektywny, rozważny i perspektywiczny, przy zastosowaniu najlepszych wzorców i mechanizmów menedżerskich. Wyróżnia się oryginalnymi inicjatywami, autorskimi pomysłami, a nade wszystko – konsekwencją, wytrwałością i systematycznością realizowanych działań oświatowych oraz jest otwarta na współpracę z różnymi środowiskami i partnerami. Eksperci ocenili także wysoko działania gminy w zakresie szczególnej dbałości o jakość kształcenia przyznając jej WyróżnienieLider Jakości Kształcenia” - przyznawany, tym jednostkom samorządowym, które mogą być pod tym względem wzorami do naśladowania dla innych JST. Komisja zwróciła szczególną uwagę na wysoki poziom nauczania w szkołach potwierdzony wynikami egzaminów zewnętrznych oraz osiągnięcia uczniów na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Doceniła szeroką ofertę nieodpłatnych zajęć dodatkowych: przedmiotowych, muzycznych, językowych, technicznych, tanecznych jak i sportowych, a także funkcjonujący od czterech lat „Lokalny programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce”.

Nadany tytuł cieszy, ale przede wszystkim zobowiązuje i pobudza do jeszcze lepszej działalności oraz stwarzania coraz lepszych warunków do rozwoju lokalnej oświaty.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90