Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Pierwsze Forum Przedsiębiorców w...

Aktualności

Pierwsze Forum Przedsiębiorców w naszej gminie już za nami.

Pierwsze Forum Przedsiębiorców w naszej gminie już za nami.

26.10.2017

20 października 2017 r. w „Dworze Anna” w Jakubowicach Konińskich Kolonii odbyło się Forum Przedsiębiorców Polska – Ukraina. Pierwsze tego typu wydarzenie w naszej gminie, nad którym Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, realizowane było we współpracy z Departamentem Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i wspófinansowane ze strony Województwa w ramach realizacji projektu pt. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020”.

Genezą tego typu spotkania stało się nawiązanie kontaktu z ukraińską gminą Sokolniki. Oba nasze samorządy do tej pory spotkały się już oficjalnie dwa razy i są zainteresowane wzajemną współpracą w wielu dziedzinach. Jedną z nich jest oczywiście sfera gospodarcza. Z tego też powodu Gmina Niemce we współpracy z Gminą Sokolniki i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego zorganizowała Forum Przedsiębiorców Polska – Ukraina. Na zaproszenie Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia odpowiedziało blisko 30 przedsiębiorców z terenu naszej gminy i okolic. Ze strony ukraińskiej na Forum przybyła 13 osobowa delegacja przedstawicieli lokalnego biznesu Gminy Sokolniki z Wójtem Tarasem Sulimko na czele. Wizyta w naszym kraju partnerów ze wschodu rozpoczęła się od spotkania w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie pracownicy Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej przedstawili ofertę Województwa Lubelskiego dla ewentualnych inwestorów.

Forum Przedsiębiorców Polska – Ukraina rozpoczęło się o godzinie 16.00 tradycyjnym powitaniem gości z zagranicy „chlebem i solą”. W spotkaniu oprócz polskich i ukraińskich przedstawicieli biznesu udział wzięli również zaproszeni goście, wśród których byli między innymi Honorowy Konsul Ukrainy Stanisław Adamiak, Dyrektor Regionalnego Biura Energii przy Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Henryk Smolarz, Wicestarosta Lubelski Robert Wójcik, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Natalia Gmurkowska oraz Dyrektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej Lubelskiego Klubu Biznesu Karol Kubica.

W pierwszej części konferencji przedstawieni zostali wszyscy uczestnicy Forum wraz z krótką charakterystyką działalności ich firm, po czym swoje oferty dla biznesu zaprezentowali: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelski Klub Biznesu i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Następnie po wspaniałym akcencie artystycznym w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie, rozpoczęły się bardziej szczegółowe prezentacje przedsiębiorców obecnych na Forum. Kulminacyjnym momentem spotkania było podpisanie przez Wójtów Krzysztofa Urbasia i Trasa Sulimko listu intencyjnego dotyczącego zacieśnienia współpracy pomiędzy Gminą Niemce a Gminą Sokolniki.

Pierwsze Forum Przedsiębiorców Polska – Ukraina zakończyła studyjna wizyta delegacji z Ukrainy w czterech zakładach produkcyjnych z terenu naszej gminy, która odbyła się następnego dnia w sobotę 21 października 2017 r.

Mamy nadzieję, że cele pierwszej, międzynarodowej konferencji biznesu w Gminie Niemce, którymi były wsparcie rozwoju gospodarczego obu naszych gmin poprzez stworzenie przyjaznej atmosfery dla biznesowych kontaktów polsko-ukraińskich, jak również zintegrowanie lokalnego środowiska przedsiębiorców zostały osiągnięte. Dotarła do nas między innymi informacja, że co najmniej dwóch przedsiębiorców z Ukrainy umówiło się z naszymi firmami na kolejne, bardziej szczegółowe rozmowy.

W najbliższym czasie wspólnie z przedstawicielami naszego biznesu udamy się na rewizytę do Gminy Sokolniki.

logo

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90