Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Laury dla najlepszych - Dzień...

Aktualności

Laury dla najlepszych - Dzień Edukacji Narodowej 2017

Laury dla najlepszych - Dzień Edukacji Narodowej 2017

24.10.2017

Tegoroczne uroczystości Dnia Edukacji Narodowej: od szkolnych do centralnych - na poziomie Ministerstwa Edukacji Narodowej zakończyły się pod koniec ubiegłego tygodnia. Dzień Edukacji Narodowej to wspaniała okazja do podziękowań i wyróżnienia zasłużonych nauczycieli nie tylko nagrodami finansowymi, ale też odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

13 października 2017 r. - w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie odbyła się z tej okazji gminna uroczystość z udziałem Wójta Krzysztofa Urbasia, Radnych Gminy Niemce: Przewodniczącego Sławomira Mroczka, Wiceprzewodniczącego Romana Wysockiego, przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury - Grażyny Gliwki, Radnych: Janusza Prokopiuka, Piotra Pankowskiego, Józefa Wysokińskiego i Marka Podstawki oraz Jadwigi Łucka-Drozd – Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Niemcach, dyrektorów i wyróżnionych nauczycieli z placówek oświatowych naszej gminy. Podczas piątkowej uroczystości nie zabrakło również dzieci i młodzieży z ZPO w Ciecierzynie, która uświetniła uroczystość wspaniałym występem artystycznym. W pierwszej części wystąpiła grupa teatralna „RAZ-DWA-TRZY- MY!” w spektaklu autorskim opiekunek grupy Katarzyny Wieczorek i Grażyny Wójtowicz o tajemniczym tytule „Wielce żałosna o….” - nagrodzonym podczas XXXIX Przeglądu Scena Młodych „Młody Teatr”. Następnie, na scenie zaprezentowały się dwie grupy: zespół „Madzimuzy” prowadzony przez Magdalenę Stawecką w repertuarze wokalnym – wielokrotni laureaci konkursów wojewódzkich i stypendyści – Stypendium Wójta Gminy Niemce oraz grupa taneczna klas edukacji wczesnoszkolnej pod kierunkiem Urszuli Zielonki i Hanny Adamczyk w tańcach ludowych i współczesnym. Uroczystości przyświecał cytat Platona: "Najlepszy jest ten nauczyciel, który ucząc potrafi tchnąć przyjemność w dusze uczniów."

Pierwsze słowa uznania zostały skierowane do Nauczycieli, którzy po wieloletniej służbie w oświacie przeszli w bieżącym roku na zasłużoną emeryturę:

Teresy Pazura – Nauczycielki Szkoły Podstawowej w Nasutowie

Krystyny Adamczyk - Nauczycielki Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich

Stanisławy Żuławskiej – Nauczycielki Szkoły Podstawowej w Niemcach

Grażyny Gliwki – Nauczycielki Szkoły Podstawowej w Nasutowie

Wszyscy w/w nauczyciele przez cały okres zatrudnienia pracowali w szkołach na terenie Gminy Niemce. Dziękując im za pełną zaangażowania i sukcesów pracę pedagogiczną, cierpliwość i wytrwałość w niesieniu daru nauki, za zasiewanie w sercach uczniów piękna i dobra, Wójt Krzysztof Urbaś wręczył „Nagrody specjalne Wójta Gminy Niemce” życząc im wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń oraz zdrowia i radości w życiu osobistym. Do życzeń dołączyli się Radni oraz wszyscy zaproszeni goście.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jak co roku, Wójt Gminy Niemce przyznał nagrody nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz za działalność na rzecz rozwoju placówki oświatowej.

Lista nagrodzonych Nauczycieli „Nagrodą Wójta Gminy Niemce” w 2017 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEMCACH

Jerzy Wójcik – dyrektor

Barbara Józefacka – wicedyrektor

Elżbieta Kotelba – nauczyciel matematyki

Mirosław Choina - nauczyciel historii

Krzysztof Kotyra - nauczyciel informatyki

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE

Alina Gromaszek  - wicedyrektor

Grażyna Oszwa  – nauczyciel matematyki

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE

Jolanta Sołtys - dyrektor

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JOACHIMA LELEWELA W JAKUBOWICACH KONIŃSKICH

Emilia Kowalska – dyrektor

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KRASIENINIE

Anna Czernicka-Szpakowska - dyrektor

Agata Jońska– nauczyciel jęz. angielskiego, psycholog szkolny

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDCE KOZŁOWIECKIEJ

Barbara Jaszczuk– dyrektor

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W NIEMCACH

Agnieszka Stępień – nauczyciel edukacji przedszkolnej

Równie podniosła była dalsza część uroczystości, na której zostały złożone gratulacje nauczycielom, którzy otrzymali w bieżącym roku Nagrody Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz nagrody i odznaczenia resortowe. Uroczystości odbyły się w dniu 18 października br. w Lublinie. Wśród 78 nauczycieli z województwa lubelskiego Nagrodę Kuratora Oświaty w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymały dwie nauczycielki z terenu naszej gminy:
 
Elżbieta Topyła – dyrektor Przedszkola Publicznego w Niemcach
 
Grażyna Gliwka – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Nasutowie
 

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania na wniosek Lubelskiego Kuratora Oświaty, Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczona została:

Jadwiga Gawrońska - nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie

Postanowieniem Prezydenta RP Medalem za Długoletnią Służbę odznaczone zostały trzy nauczycielki z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie:

Barbara Gnysińska – Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Urszula Zielonka - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Grażyna Wójtowicz - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

Kulminacyjnym punktem spotkania były gratulacje złożone na ręce p. Aliny Gromaszek - wicedyrektor ZPO w Ciecierzynie, której został nadany tytuł honorowy Profesora Oświaty. Ten najwyższy tytuł w polskiej oświacie nadawany jest przez Ministra Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty najwybitniejszym pedagogom - wyjątkowym nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi, dzielili się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Profesorowie oświaty stanowią elitarne grono - rokrocznie tylko około 20 nauczycieli z całej polski dostępuje tego zaszczytu.

https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/profesorowie-oswiaty/nadanie-tytulow-honorowych-profesora-oswiaty-w-2017r.html

Tegoroczna centralna uroczystość Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 16 października 2017 r. w kancelarii premiera w Warszawie z udziałem Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło oraz Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Gratulacje wszystkim tegorocznym Honorowym Profesorom Oświaty z województwa Lubelskiego złożył także osobiście Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Pani Profesor Alina Gromaszek swoim osiągnięciem potwierdziła tezę, że aby osiągnąć wielkie rzeczy nie ważne gdzie się jest, lecz kim się jest – to że wielkich rzeczy można dokonać pracując w wiejskiej szkole.

Jesteśmy dumni i jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym nauczycielom, życząc im dalszych sukcesów zawodowych i wytrwałości w realizacji wszelkich zamierzeń.

Po oficjalnej części dalsze rozmowy odbywały się przy przygotowanym przez pracowników ZPO w Ciecierzynie poczęstunku kulinarnym.

Zapraszamy do obejrzenia poniżej galerii zdjęć z w/w uroczystości.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90