Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Liderzy z Gminy Niemce

Aktualności

Liderzy z Gminy Niemce

Liderzy z Gminy Niemce

27.09.2017

Nauczyciele wraz z uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Ciecierzynie w roku szkolnym 2016/2017 realizowali VI edycję projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”. Projekt współfinansowany był w ramach programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Nasze placówki to wybrańcy spośród szkół województwa lubelskiego tworzący grupę tylko 10 szkół będących liderami edukacji globalnej. Celem realizowanego projektu było:

  • zwiększenie roli i miejsca EG w szkolnych programach nauczania i wychowania zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej oraz zaktywizowanie środowiska szkolnego do podejmowania działań w obszarze EG;
  • uświadomienie nauczycielom, że EG jest obecna w ramach wszystkich  przedmiotów, zajęć szkolnych - jest zadaniem każdego nauczyciela i wychowawcy;
  • rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich nauczycieli i uczniów, które są podstawą i gwarancją świadomego, aktywnego obywatelstwa oraz  odpowiedzialności za zrównoważony rozwój świata;
  • promowanie pozytywnych postaw i wartości oraz wspieranie uczniów w braniu odpowiedzialności za swoje działania oraz zobaczenie siebie jako obywateli świata, którzy mogą przyczynić się do bardziej pokojowego, sprawiedliwego i zrównoważonego świata;
  • rozwijanie poczucia siebie, uznanie różnorodności kulturowej, afirmacji sprawiedliwości społecznej i praw człowieka, a także utrwalanie pokoju
    i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dnia 25 września 2017 roku podczas seminarium podsumowującego ”Edukacja globalna na rzecz Zrównoważonego Rozwoju – program działań, wymiana myśli i dobrych praktyk szkolnych” Mirosław Studniewski dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych  w Ciecierzynie odebrał dwa certyfikaty:

Certyfikat Szkoła Liderów 2016/2017 dla Szkoły Podstawowej w ZPO w Ciecierzynie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [203.88 KB]

Certyfikat Szkoła Liderów 2016/2017 dla Gimnazjum w ZPO w Ciecierzynie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [207.52 KB]

potwierdzające realizację licznych zadań projektu.

Podczas uroczystości certyfikaty zostały wręczone nauczycielkom:

Certyfikat Lidera Szkoły Edukacji Globalnej dla Aliny Gromaszek liderki projektu w Gimnazjum w Ciecierzynie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [221.12 KB]

Certyfikat Lidera Szkoły Edukacji Globalnej dla Magdaleny Wójtowicz liderki projektu w Szkole Podstawowej w Ciecierzynie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [225.62 KB]

które bardzo aktywnie koordynowały realizację projektu prowadząc szkolenia dla zainteresowanych nauczycieli, pełniąc funkcję doradczą przy wyborze zadań do realizacji oraz pisaniu konspektów i wspomagały samą realizację zadań. 

W ZPO w Ciecierzynie do realizacji zadań z zakresu edukacji globalnej i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku przystąpiło aż 23 nauczycieli.  Nauczyciele wykazali się ogromną aktywnością i zrealizowali ok. 20 różnych zadań w dniach 14-20.XI.2016 roku w Tygodniu Edukacji Globalnej. Bardzo pracowity był także drugi etap projektu, gdzie w okresie od 1.02- 14.06.2017roku przeprowadzono zajęcia edukacyjne, pogadanki, dyskusje, spotkania w ilości 64 zadań. Uroczystością podsumowującą naszą pracę w ramach projektu był zorganizowany  przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w dniu 9.06.2017r „Marsz dla pokoju”.

Podczas realizacji zadań projektowych pracy było mnóstwo, a radości i zabawy jeszcze więcej. Jesteśmy przekonani, że po naszych zajęciach uczniowie będą podejmowali codzienne działania prowadzące do ochrony środowiska naturalnego. Będą pamiętać o tym, że ich zachowania, styl bycia mają dynamiczny wpływ na życie ludzi na świecie, szczególnie na obszarach globalnego południa.

Opracowały: Alina Gromaszek i Magdalena Wójtowicz

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90