Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI X Jubileuszowa edycja Europejskich...

Aktualności

X Jubileuszowa edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Krasieninie

X Jubileuszowa edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Krasieninie

19.09.2017

W Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie społeczność szkolna w dniach od 4-14 września 2017 roku wdrażała działania podjęte w ramach realizacji cyklicznego projektu o nazwie Europejskie Dni Dziedzictwa, który prowadzony jest nieprzerwanie od 2008 roku.

W bieżącym roku nasze obchody Dni Dziedzictwa odbyły się pod Honorowym Patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie, Starosty Lubelskiego oraz Wójta Gminy Niemce. Uroczystość naszą zaszczycili honorowi goście: Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk, Wójt Gminy Niemce p. Krzysztof Urbaś oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie p. Wioletta Błaziak.

Jubileuszowym uroczystościom nadaliśmy tytuł: STĄD NASZ RÓD... 14 września 2017 roku podczas X edycji Dni Dziedzictwa uczniowie naszej szkoły przedstawili zgromadzonej publiczności efekty swoich działań, czyli:

  • krótką opowieść o tym, jak rozpoczęła się ich przygoda z Dniami Dziedzictwa;
  • rys historyczny obchodów EDD od roku 2008, w którym przystąpiliśmy do wdrażania założeń tego projektu;
  • relację ze spotkania z dr Grzegorzem Gajkiem pracownikiem naukowym Zakładu Geologii i Ochrony Biosfery UMCS, który przedstawił uczniom oraz członkom społeczności lokalnej dzieje geologiczne Krasienina na tle dziejów województwa lubelskiego;
  • relację z wyjątkowego rajdu rowerowego po obszarze Małej Ojczyzny, którego celem było zapoznanie młodzieży z walorami przyrodniczo-kulturowymi bliższych i dalszych okolic naszej szkoly;
  • relację z wycieczki do Warszawy Śladami miejsc związanych z Ireną Kosmowską - kontynuacją czerwcowych obchodów Święta Patrona naszej szkoły.

Podczas tej środowiskowej uroczystości zostały wręczone dyplomy i nagrody laureatom konkursów. W tym roku Dniom Dziedzictwa towarzyszyły dwa konkursy. Pierwszy z nich to konkurs plastyczny pt. Krajobraz Krasienina i jego  okolic, a drugi to konkurs filmowy pt. Ciekawe miejsca w okolicy. Dzięki staraniom podjętym przez naszych uczniów oraz członków społeczności lokalnej zainteresowanych realizowaną tematyką powstała wystawa Krasienin i jego mieszkańcy na dawnej i współczesnej fotografii, którą z zainteresowaniem oglądali uczestnicy spotkania.

Szkoła Podstawowa w Krasieninie dziękuje w tym miejscu wszystkim osobom i instytucjom wspierającym nasze działania. W szczególny sposób wyrażamy wdzięczność panu Wójtowi Gminy Niemce – Krzysztofowi Urbasiowi za wsparcie materialne naszej inicjatywy, dzięki któremu możliwe jest organizowanie konkursów i nagradzanie uczniów. Dziękujemy również Radzie Rodziców z Przewodniczącą Małgorzatą Guz na czele oraz Wiesławie Szkutnik i Eugeniuszowi Woźniakowi za przygotowanie poczęstunku dla uczestników naszego przedsięwzięcia. Słowo podziękowania kierujemy również do Bogumiły Kerz-Droździel, Elżbiety i Henryka Matyjaszczyków, Elżbiety i Stanisława Zgierskich, Stanisława Sikory, Zdzisława Siwka, Mariana Golianka,  którzy także wsparli naszą imprezę. Dzięki ich pomocy gimnazjaliści z klas trzecich mogli pojechać na wspomnianą już wcześniej wycieczkę do Warszawy.

Z okazji jubileuszowej edycji poczęstowaliśmy zgromadzoną publiczność tortem oraz innymi słodkimi wypiekami. Wśród nich znalazły się słynne już w naszej okolicy rogaliki, które według tego samego przepisu piekły także uczennice Pani Kosmowskiej w jej szkole gospodarstwa wiejskiego  założonej w 1913 roku w Krasieninie. Przy poczęstunku toczyły się interesujące rozmowy, między innymi z dorosłymi już dziećmi uczennic patronki naszej szkoły.

Do zobaczenia za rok!

Ewa Kołtunik
nauczyciel historii

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90