Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Nabór wniosków na stypendia dla...

Aktualności

Nabór wniosków na stypendia dla uzdolnionych uczniów.

Nabór wniosków na stypendia dla uzdolnionych uczniów.

05.09.2017

W roku szkolnym 2017/2018 Województwo Lubelskie będzie realizowało dwa programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim. Nabór wniosków trwa od 1 do 22 września 2017 r. Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z poniższym materiałem.

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018” to program stypendialny skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim; posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz w roku szkolnym 2017/2018 będą rozpoczynać lub kontynuować naukę w szkole lub klasie programowo wyższej prowadzącej kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Program realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018” przez Województwo Lubelskie w latach 2017-2018 w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawą prawną jest Uchwała Nr XXX/429/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018" (Dz. U. Woj. Lubelskiego poz. 2763), https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=56&p1=szczegoly&p2=1169963  Informacje na temat zasad składania wniosku o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018” znajdują się na stronie: https://liboi.lubelskie.pl/index-uslugi-pokaz?spr=493633#DOKUMENTY

„Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” to program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2017/2018 będą kontynuować naukę w szkołach zawodowych – zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Program realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego „Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych” realizowanego przez Województwo Lubelskie w latach 2016-2019 w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://liboi.lubelskie.pl/index-uslugi-pokaz?spr=475298

W projektach mogą brać udział uczniowie z niepełnosprawnością. Strona internetowa Województwa Lubelskiego oraz budynek UMWL przy ul. A. Grottgera 4 dostosowane są do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością.

Szczegółowych informacji na temat realizowanych programów stypendialnych dla uczniów udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, pok. 513, 516, tel. (81) 47 81 459, (81) 44 16 716 lub (81) 44 16 709.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90