Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Przebudowa drogi powiatowej 2217L...

Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn

Przebudowa drogi powiatowej 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn

09.08.2017

W ramach podpisanej umowy Gmina Niemce otrzyma dotację w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji. Operacja realizowana jest wspólnie z Powiatem Lubelskim.
 

 

 
Gmina Niemce realizuje zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej 2217L Jakubowice Konińskie – Ciecierzyn, które współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zadanie ma na celu: Zwiększenie dostępności mieszkańców miejscowości Dys i Ciecierzyn do usług publicznych i ośrodków handlu poprzez przebudowę  3,090 km drogi powiatowej 2217L
 
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90