Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Ankieta - Plan Mobilności Lubelskiego...

Aktualności

Ankieta - Plan Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Ankieta - Plan Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

04.08.2017

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w przygotowaniu Planu Mobilności dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się w odnośniku poniżej.

 
Plan Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego to dokument strategiczny dla polityki transportowej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. Jego celem jest wypracowanie sposobów zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszarów miejskich oraz zadbanie o to, by poruszanie się i transport były bezpieczne, wygodne i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, zarówno w obrębie dojazdu do Lublina, przejazd przez Lublin, jak i przemieszczanie się w jego granicach i do gmin ościennych. W dokumencie znajdą się: ocena stanu istniejącego systemu transportowego, analiza uwarunkowań związanych z systemem transportowym i mobilnością, kierunki rozwoju systemu transportowego i zarządzania mobilnością, cele i plan działań do 2025 roku oraz system wdrażania i monitorowania.
 
Więcej informacji na w.w. temat znajdą Państwo się na stronie Urzędu Miasta Lublin www.lublin.eu
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90