Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI „Stypendium Wójta Gminy Niemce” w...

Aktualności

„Stypendium Wójta Gminy Niemce”  w roku szkolnym 2016/2017

„Stypendium Wójta Gminy Niemce” w roku szkolnym 2016/2017

03.07.2017

W dniach 20 - 21 czerwca br. Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś już po raz czwarty nagrodził wyróżniających się uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Niemce, będących jednocześnie jej mieszkańcami, przyznając im stypendia w trzech dziedzinach: artystycznej, nauce i sporcie. W/w stypendia są jednym z wielu działań realizowanych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce” przyjętego przez Radę Gminy Niemce w dniu 14 marca 2014 r. Uchwałą NR XXXIX/359/2014.

Aby uzyskać stypendium uczniowie musieli spełnić kryteria określone regulaminem, m.in. odnieść dwukrotnie sukces w konkursach/zawodach czy turniejach w jednej dziedzinie w ciągu roku szkolnego 2016/2017 (stypendium artystyczne i sportowe) bądź uzyskać min.: średnią ocen na zakończenie gimnazjum- 5,0 , bardzo dobre zachowanie i 80% pkt. z egzaminu gimnazjalnego (stypendium naukowe). Stypendium przyznawane jest w formie jednorazowej nagrody pieniężnej, a jego wysokość zależna jest od stopnia spełnienia przez ucznia kryteriów stypendialnych.

W tegorocznej edycji ze szkół podstawowych zostało złożonych 105 wniosków (76 artystycznych i 29 sportowych) . Na mocy decyzji Wójta Gminy Niemce zostały przyznane 103 stypendia, w tym: 75 za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, i 28 za wysokie osiągnięcia w sporcie na łączną kwotę: 15 800,00 zł. W bieżącym roku po raz pierwszy ze względu na zmiany wprowadzone reformą edukacji w szkole podstawowej nie zostały przyznane stypendia za wysokie wyniki w nauce – uczniowie będą mogli uzyskać w/w stypendium dopiero po ukończeniu VIII klasy. W kategorii gimnazjum złożono 109 wniosków (57 artystycznych, 30 sportowych i 22 za wysokie wyniki w nauce). Przyznanych zostało 101 stypendiów -  to jest, aż o 35 więcej niż w roku ubiegłym – 55 w dziedzinie twórczości artystycznej, 29 sportowych 17 w nauce – w sumie na kwotę 30 400,00 zł.

Wśród nagrodzonych najliczniejszą grupę zarówno w SP jak i gimnazjum stanowią stypendyści w dziedzinie twórczości artystycznej - liczba przyznanych stypendiów wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu do roku ubiegłego i wynosi 130 stypendiów.

Stypendium w dziedzinie  artystycznej w liczbach:

  • taniec - 62 stypendia, SP:48/Gim.:14
  • muzyka - 37 stypendia SP:19/Gim.:18
  • literatura i dziennikarstwo – 17 stypendia Gim.
  • teatr - 11 stypendia SP:7/Gim.:4
  • plastyka - 3 stypendia SP:1/Gim.:2

Największą grupę w tej dziedzinie stanowią tancerki Studia Tańca RYTHM-X" działającego w GOK w  Niemcach, członkowie Zespołu Wokalnego „Madzimuzy” z ZPO w Ciecierzynie oraz Zespołu Wokalno-Instrumentalnego działającego przy Stowarzyszeniu im. I. Kosmowskiej w Krasieninie, a także coraz większa grupa redakcyjna gazetki „Kleks” z Gimnazjum w Niemcach. Na szczególną uwagę zasługuję działająca w ZPO w Ciecierzynie grupa teatralna, która w bieżącym roku po raz pierwszy otrzymała stypendium zarówno w kategorii SP jak i gimnazjum.

Wzrosła także liczba uczniów, którzy uzyskali stypendium w sporcie w SP o 50% - 56 stypendiów. Wśród sportowców najliczniejszą grupę stanowią zawodnicy Karate Shotokan trenujący na zajęciach pozaszkolnych w ZS w Krasieninie, młodzi piłkarze nożni ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Niemcach i UKS Dys oraz uczniowie ZS w  Niemcach i ZPO w Ciecierzynie reprezentujący z sukcesami w/w szkoły na zawodach powiatowych, rejonowych i wojewódzkich, w różnych dyscyplinach sportowych m.in. lekkoatletyce, piłce ręcznej czy szachach. Wśród nagrodzonych stypendystów byli także sportowcy uprawiający mało popularne w ich wieku dyscypliny sportowe takie jak: podnoszenie ciężarów, motocross, wędkarstwo czy rugby.  

Uroczysta Gala wręczenia  Stypendiów Wójta Gminy Niemce odbyła się w ZPO w Dysie (SP) i ZS w Niemcach (gimnazjum) z udziałem wyróżnionych uczniów, ich rodziców, opiekunów, dyrektorów szkół i nauczycieli, instruktorów, trenerów i wychowawców. Swoje umiejętności artystyczne zaprezentowali także stypendyści potwierdzając wysoki poziom artystyczny. Akty przyznania stypendiów wręczył wyróżnionym osobiście Wójt gminy – Krzysztof Urbaś, a listy gratulacyjne Rodzicom Radni Gminy Niemce obecni na uroczystości p. Sławomir Mroczek - Przewodniczący Rady Gminy w Niemcach, Z-cy Przewodniczącego Rady – p. Beata Zgierska i p. Roman Wysocki, Przewodnicząca Gminnej Komisji Oświaty i Kultury - p Grażyna Gliwka oraz Radny – p. Marek Podstawka.

Na szczególne podkreślenie zasługuje również fakt, że aż 8 stypendystów w gimnazjum i 5 w SP otrzymało stypendium łączone w dziedzinie twórczości artystycznej tzn. w więcej niż jednej kategorii m.in. tańcu, literaturze i dziennikarstwie, plastyce, muzyce czy teatrze, a 11 uczniów gimnazjum uzyskało więcej niż jedno stypendium. Rekordzistami – prawdziwymi GIGANTAMI - zasługującymi z całym szacunkiem na wyróżnienie są:

Karol Kasperek ucz. kl. III Gimnazjum w Niemcach – stypendysta  w dziedzinie nauki, sportu i artystycznej ( literatura i dziennikarstwo)

Milena Wójcik ucz. kl. III Gimnazjum w Niemcach– stypendysta w dziedzinie nauki, sportu i artystycznej ( taniec )

Marta Pakaluk ucz. kl. II Gimnazjum w Ciecierzynie– stypendysta w dziedzinie sportu i artystycznej ( taniec, teatr, muzyka)

Na szczególne gratulacje zasługują także uczniowie klas III gimnazjum  - stypendyści w dziedzinie nauki, którzy uzyskali bardzo wysokie oceny na świadectwie szkolnym potwierdzone wysokim wynikiem z egzaminu – w sumie 17 stypendystów,  m.in.:

 

Iga Czechowska ucz. Gimnazjum w Niemcach śr. ocen: 5,50 i wynik z egz.: 97,2%

Marta Stefaniak ucz. Gimnazjum w Krasieninie – śr. ocen: 5,27 i wynik z egz.: 92,4%

Karol Kasperek ucz. Gimnazjum w Niemcach – śr. ocen: 5,17 i wynik z egz.: 91,8%

Milena Wójcik ucz. Gimnazjum w Niemcach– śr. ocen: 5,06 i wynik z egz.: 91,4%

Alicja Sienkiewicz ucz. Gimnazjum w Ciecierzynie – śr. ocen: 5,39 i wynik z egz.: 90,8%

Dorota Łucka ucz. Gimnazjum w Niemcach– śr. ocen: 5,33 i wynik z egz.: 90,4%

Imponująca liczba tegorocznych stypendystów oraz sukcesy jakie uzyskali w bieżącym roku świadczą niewątpliwie o tym, że dzieci i młodzież z terenu naszej gminy chętnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności biorąc udział w różnego rodzaju zajęciach zarówno w szkołach -  pracując pod kierunkiem nauczycieli,  jak i zajęciach pozaszkolnych - na terenie gminy oraz klubach działających w pobliskim Lublinie i Lubartowie. Niezmiernie cieszy to, że zarówno stypendium jak i wsparcie finansowe gminy w zakresie finansowania zajęć pozalekcyjnych i innych form kulturalno-oświatowych czy sportowych spełnia określone cele i przyczynia się do rozwoju młodego pokolenia - dumy naszej lokalnej społeczności.

Pełna Lista stypendystów znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niemce:

Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania Stypendiów Wójta Gminy Niemce uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Niemce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce” w roku 2017.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom, ich rodzicom oraz opiekunom/instruktorom i trenerom życząc udanego wypoczynku wakacyjnego i kolejnych sukcesów w nowym roku szkolnym.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90