Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI ZAPROSZENIE: do udziału w konkursie...

Aktualności

ZAPROSZENIE: do udziału w konkursie fotograficznym

ZAPROSZENIE: do udziału w konkursie fotograficznym

26.06.2017

Gmina Niedrzwica Duża zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Lubelskiego, przede wszystkim dzieci i młodzież do udziału w IV Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Walory przyrodniczo-krajobrazowe gmin Powiatu Lubelskiego". Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia przedstawiająca miejsca atrakcyjne przyrodniczo, ciekawe gatunki flory i fauny, miejsca atrakcyjne pod względem ekologicznym znajdujące się na terenie Powiatu Lubelskiego. Termin nadsyłania prac: do dnia 13 października 2017 r.

Konkurs realizowany jest w ramach zadania „Edukacja ekologiczna w Gminie Niedrzwica Duża” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody, dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, a także ukazanie ciekawych i wartościowych przyrodniczo miejsc znajdujących się na terenie Powiatu Lubelskiego. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa,
- gimnazjum,
- szkoła ponadgimnazjalna i osoby dorosłe.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 13 października 2017 r.
w kancelarii Urzędu Gminy Niedrzwica Duża lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, z dopiskiem Konkurs Fotograficzny.

Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 17- 20 października 2017 r.
Laureaci Konkursu (miejsca I-III w każdej z trzech kategorii) otrzymają nagrody rzeczowe współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Nagrodzone prace będą zaprezentowane w kalendarzu na rok 2018 wydanym przez Gminę Niedrzwica Duża wraz z informacją na temat autora zdjęcia oraz opisem fotografii.

Regulamin Konkursu Fotograficznego 2017, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [262.69 KB]

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Fotograficznego 2017, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [156.12 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90