Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI „Mistrz matematyki" - V Gminny...

Aktualności

„Mistrz matematyki" - V Gminny Konkurs Matematyczny

„Mistrz matematyki" - V Gminny Konkurs Matematyczny

09.05.2017

5 maja 2017 r. Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie gościł uczestników V Gminnego Konkursu Matematycznego „Mistrz matematyki” . W konkursie wzięło udział 21 uczniów klas trzecich z siedmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Niemce wyłonionych podczas eliminacji wewnątrzszkolnych, którzy potrafią dobrze wykonywać obliczenia liczbowe, dostrzegają i umiejętnie stosują zasady i prawidłowości matematyczne, wykazują się umiejętnością logicznego myślenia i wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów matematycznych.

Wójt Gminy Niemce objął konkurs honorowym patronatem oraz był fundatorem nagród. 

Celem konkursu było:

 • ukazanie użyteczności matematyki w życiu codziennym,
 • przybliżenie uczniom wiedzy i umiejętności matematycznych,
 • zachęcenie dzieci do podejmowania i rozwiązywania zadań i problemów w oparciu o programowe wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej.
 • dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu, zachęcenie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.

W etapie finałowym uczniowie wykonywali test zawierający 30 zadań testowych sprawdzający umiejętność logicznego myślenia. Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań  wynosił 60 minut. Konkurs przebiegł zgodnie z regulaminem. Wszyscy uczniowie reprezentowali bardzo wyrównany poziom wiedzy, jednakże nie wszystkim udało się pokonać trudności podczas rozwiązywania zadań.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie :

 • Pani Grażyna Oszwa– nauczycielka matematyki ZPO w Ciecierzynie – przewodnicząca.
 • Pani Urszula Zielonka– nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ZPO w Ciecierzynie.
 • Pani Renata Wodnicka– nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Nasutowie.
 • Pani Jolanta Augustyńska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Dysie.

Wyniki konkursu:

Mistrzem matematyki klas III został Jakub  Gizicki ze Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie, uzyskawszy 47pkt.  na 60 możliwych – opiekun p. Zofia Wróbel

II miejsce zajęła Amelia  Drozd ze Szkoły Podstawowej w Krasieninie, uzyskawszy 39pkt. – opiekun p. Bożena Gajos

III miejsce zajął Mateusz  Malicki ze Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej, uzyskawszy 38pkt. – opiekun p. Teresa Bilińska

Pozostali uczestnicy:

 • Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich: Trojnar Tomasz, Krasucki Miłosz, Klimek Olaf, Dybała Bartosz
 • Szkoła Podstawowa w Niemcach: Bodziak Gabriela, Wach Krystian, Góźdź Anna, Meksuła Wiktor
 • Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej: Pacek Szymon
 • Szkoła Podstawowa w Krasieninie: Sobiesiak Dariusz, Jóźwiak Paweł, Gabriela Zgierska
 • Szkoła Podstawowa w Dysie: Gał Kacper, Kozłowska Julia
 • Szkoła Podstawowa w Ciecierzynie: Budzyński Wojciech, Łata  Adrian, Sołtys  Marcel
 • Szkoła Podstawowa w Nasutowie: Urban Oliwia

 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie - pan Mirosław Studniewski oraz pani Dyrektor - Alina Gromaszek  zwycięzcom konkursu wręczyli dyplomy i nagrody  a pozostałym uczestnikom konkursu - podziękowania i upominki. Nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do konkursu otrzymali podziękowania za rozbudzanie zainteresowań  uczniów i inspirowanie do zgłębiania wiedzy matematycznej.  Wszystkim uczestnikom  V Gminnego Konkursu Matematycznego „ Mistrz Matematyki” oraz ich nauczycielom gratulujemy.

Bardzo serdecznie dziękujemy naszym sponsorom: Wójtowi Gminy Niemce za objęcie naszego konkursu honorowym patronatem oraz przekazanie funduszy na zakup nagród,  Fundacji Sądecko – Lubelskiej, ul. Koncertowa 7/22   Lublin,  Wydawnictwu  WSiP  za ufundowanie upominków dla uczestników konkursu oraz wszystkim, którzy pomagali w organizacji konkursu.

Organizatorzy: Z. Wróbel i B. Poździk

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.” – Roger Bacon

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90