Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Nowy projekt unijny w Przedszkolu...

Aktualności

Nowy projekt unijny w Przedszkolu Publicznym w Niemcach

Nowy projekt unijny w Przedszkolu Publicznym w Niemcach

16.12.2016

W dniu 13.12.2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Niemce, a Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu: „Utworzenie oddziału przedszkolnego w Gminie Niemce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 302.682,94 zł, wkład EFRR: 257.280,49 zł.

Realizatorem projektu jest Przedszkole Publiczne w Niemcach ul. Różana 14 we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Administracyjnym Szkół w Niemcach.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2016r. do 31.07.2017r.

Celem głównym  realizowanego projektu jest zwiększenie o 25 liczby dzieci w wieku 3 i 4 lata zamieszkałych na terenie gminy wiejskiej Niemce korzystających z wysokiej jakości edukacji przedszkolnej do 30.06.2017r.

W ramach realizacji projektu doposażana jest  sala przedszkolna w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz zabawki, plac zabaw zostanie doposażony w atrakcyjne urządzenia. Dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola organizowane są zajęcia rozwijające ich kompetencje społeczno – emocjonalne. Grupy dzieci najmłodszych objęte są zajęciami w zakresie logorytmiki. Ponadto w ramach realizacji projektu organizowane są zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz zajęcia prowadzone metodą Integracji Sensorycznej. Przedszkole dysponuje częściowo wyposażoną salą do zajęć do terapii integracji sensorycznej  w ramach realizacji projektu sala zostanie doposażona w interaktywną podłogę- pomoc dydaktyczną dedykowaną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych szczególnie dla dzieci w wieku przedszkolnym, z zaburzeniami przetwarzania informacji -zarówno wzrokowych, słuchowych jak i ruchowych .

                                                                     Koordynator projektu: Elżbieta Topyła


« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90