Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Uroczyste otwarcie zrewitalizowanego...

Aktualności

Uroczyste otwarcie zrewitalizowanego cmentarza z I Wojny Światowej w Elizówce

Uroczyste otwarcie zrewitalizowanego cmentarza z I Wojny Światowej w Elizówce

28.10.2016

19 października 2016 r. w Elizówce odbyło się ponowne otwarcie i poświęcenie odnowionego cmentarza wojennego z okresu I Wojny Światowej.

Cmentarz powstał w 1915 roku po kampanii wojsk austro-węgierskich, które razem z I Brygadą Legionów Polskich dowodzoną przez Józefa Piłsudskiego 30 lipca wyzwoliły Lublin spod okupacji wojsk carskich. W mogile spoczywają ciała 19 żołnierzy austro-węgierskich i 4 żołnierzy armii rosyjskiej. Zginęli oni na północnych przedpolach Lublina w okolicy ówczesnego folwarku Elizówka, po tym jak front ruszył dalej na północ w kierunku Lubartowa. Wśród poległych mogą znajdować się także Polacy,  jedno z nazwisk ma polskie brzmienie – Wamberski.

W 1944 roku podczas II Wojny Światowej po wkroczeniu na te tereny Armii Czerwonej ogromny majątek ziemski Zamoyskich razem z folwarkiem Elizówka upaństwowiono.

Po wielu latach zapomnienia tego cmentarza, z inicjatywy Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia oraz przy współpracy, Austriackiego Czarnego Krzyża i Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, miejsce pochówku poległych żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej zostało odnowione. Teren mogiły został ogrodzony i oznakowany, na wyrównanym placu zasiano trawę i wykonano granitowy pomnik.

19 października o godz. 11.00 odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionego cmentarza, na której obecni byli:

- Konsul Honorowy RP w Graz dr Gerold Ortner wraz z małżonką Stefanie Ortner,
- Przewodniczący Austriackiego Czarnego Krzyża w Styrii płk Dieter Allesch,
- Kurator Austriackiego Czarnego Krzyża inż. Peter Sixl,
- Kierownik Biura ds. Europejskich i Międzynarodowych Rządu w Styrii mgr Stefan Börger,
- Przedsiębiorca z Gratz Manfred Kainz,
- Przedstawiciele Honorowego Konsulatu Republiki Austrii w Lublinie Rafał Dutka i Damian Skowronek,
- Proboszcz Katedry Prawosławnej Przemienia Pańskiego w Lublinie ks. mitrat Andrzej Łoś i ks. prodiakon Marek Waszczuk,
- Proboszcz Parafii w Dysie ks. kanonik Robert Brzozowski,
- Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Lublinie ks. kanonik Grzegorz Brudny
- Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Artur Jaśkowski,
- Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie Waldemar Podsiadły,
- Dyrektor Regionalnego Biura Energii przy Urzędzie Marszałkowskim, poseł IV i VII kadencji na Sejm RP Henryk Smolarz,
- Przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Aneta Karpińska i Agnieszka Sielicka,
- Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie insp. Marzena Gałecka i insp. Andrzej Kasiborski,
- Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Grażyna Szymczyk,
- Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś,
- Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek,
- Zastępca Wójta Iwona Pulińska,
- Radna Gminy Niemce Ewa Pitura,
- Komendant Komisariatu Policji w Niemcach mł. insp. Mariusz Szadurski,
- Dyrektor firmy Parexbud Eugeniusz Paradziński,
- Sołtys Elizówki Dorota Góźdź

Ceremonię rozpoczęło wystąpienie Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia.  Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Po wystąpieniach, cmentarz został poświęcony przez księży trzech wyznań – ewangelickiego, katolickiego i prawosławnego, a goście z Austrii odmówili modlitwę wiernych. Uroczystość w Elizówce zakończyła się złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy w asyście druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Niemce.

Po krótkim poczęstunku, przygotowanym dla zaproszonych gości delegacja Gminy Niemce z Wójtem na czele udała się do miejscowości Sosnów w Gminie Puławy, gdzie o godzinie 14.00 również rozpoczęły się uroczystości ponownego otwarcia i poświęcenia cmentarza wojennego z okresu I Wojny Światowej.

Cmentarz Wojenny w Sosnowie został założony w 1914 r. Spoczęło na nim ok. 1500 żołnierzy walczących w armiach austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej, którzy polegli w rejonie wsi Zamość – Wysokie Koło – Sosnów, podczas walk na przedpolach Twierdzy Dęblin i na przedmościu puławskim. Według historyków, na frontach I Wojny Światowej w mundurach obcych armii walczyło nawet 3,4 mln Polaków, jest więc bardzo prawdopodobne, że w mogiłach w Sosnowie leży wielu naszych rodaków.

Podczas ceremonii w Sosnowie przedstawiciele Austriackiego Czarnego Krzyża wręczyli honorowe wyróżnienia dla przedstawicieli samorządów, które podjęły współpracę na rzecz odnowienia cmentarzy wojennych, w tym Gminy Jabłonna, Gminy Niemce i Gminy Puławy. Złoty Krzyż za Zasługi dla Austriackiego Czarnego Krzyża otrzymał Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, a Krzyż Honoru otrzymała Małgorzata Zarajczyk. Pani Małgorzata jest pracownikiem Urzędu Gminy Niemce i koordynowała prace przy rewitalizacji cmentarza w Elizówce.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90