Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Powakacyjne podsumowanie gminnych...

Aktualności

Powakacyjne podsumowanie gminnych inwestycji

Powakacyjne podsumowanie gminnych inwestycji

16.09.2016

Już ponad dwa tygodnie minęło jak dzień 1 września zakończył okres wakacyjnego wypoczynku, podczas którego większość naszych mieszkańców regenerowała się na wczasach czy odpoczywała we własnym ogródku. Niestety na letnie spowolnienie nie mogli sobie pozwolić pracownicy Referatu Inwestycji. Większość tegorocznych działań w modernizację gminnej infrastruktury zostało zaplanowane w okresie od maja do września.

W maju pisaliśmy o wielu rozpoczętych pracach remontowo – budowlanych na terenie naszej gminy, a dziś możemy już poinformować, że większość tych inwestycji została ukończona. Przez ten okres w Gminie Niemce między innymi przybyło ponad 5 kilometrów dróg asfaltowych.

Wśród nich największa tegoroczna inwestycja drogowa to modernizacja dróg gminnych nr 103358L i 106035L przebiegających przez miejscowości Stoczek, Stoczek Kolonia i Majdan Krasieniński. Przebudowa tych dróg realizowana była w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówki). Koszt ponad 3 kilometrowego odcinka to ok. 750 tys. zł z czego 50 procent otrzymaliśmy z dotacji. Kolejne przebudowane ciągi komunikacyjne w naszej gminie to drogi gminne nr 106043L i 106082L w miejscowości Nasutów. Oba 800 metrowe odcinki kosztowały w sumie ok. 190 tys. zł. Tutaj również otrzymaliśmy dotację w wysokości 70 tys. zł, tym razem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. A skoro mówimy o dotacjach to w miejscowości Dys gruntownie zabezpieczony został wąwóz lessowy w ciągu dróg gminnych nr 106071L i 112535L. W Wąwozie wykonano utwardzenie i odwodnienie dna, zabezpieczono osuwiska oraz położono nawierzchnię asfaltową. Na ten cel otrzymaliśmy ponad 170 tys. zł z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym na przeciwdziałanie takim skutkom w przyszłości. Całkowita wartość zadania to 273 tys. zł.

Przy temacie dróg warto jeszcze dodać o 150 metrowym odcinku ul. Brzozowej w Jakubowicach Konińskich. Ten mały fragment drogi połączył asfaltem naszą gminę z drogą wojewódzką nr 809 relacji Lublin – Przytoczno. Dzięki temu połączeniu bezpośredni wjazd na obwodnicę Lublina mamy także w Jakubowicach Konińskich.

Infrastruktura komunikacyjna gminy to nie tylko same drogi. W Niemcach za kwotę 35 tys. zł wyremontowany został 200 metrowy odcinek chodnika przy ul. Lubelskiej, a lada dzień do użytku zostanie oddany most na rzece Ciemięga, łączący Baszki z Łagiewnikami. Gruntowna przebudowa przeprawy przez rzekę kosztowała 140 tys. zł.

Miło nam również poinformować młodszych mieszkańców naszej gminy o nowych urządzeniach na placach zabaw w Dziuchowie, Pryszczowej Górze i Dysie. Urządzenia zostały zakupione z Funduszów Sołeckich tych miejscowości za kwotę prawie 24 tys. zł.

W kolejce do realizacji w tym roku czekają kolejne inwestycje. Po przetargu na realizację czeka jeszcze remont dachu na budynku szkoły w Krasieninie i przebudowa 600 metrów drogi gminnej nr 106067L w Ciecierzynie, a w przyszłym tygodniu ruszają prace budowlane przy budowie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Joachima Lelewela  w Jakubowicach Konińskich.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90