Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Stypendia i ślubowanie nauczycieli na...

Aktualności

Stypendia i ślubowanie nauczycieli na XXI Sesji Rady Gminy Niemce

Stypendia i ślubowanie nauczycieli na XXI Sesji Rady Gminy Niemce

01.09.2016

We wtorek, 30 sierpnia 2016 r. w wyjątkowo uroczystej atmosferze Radni naszej gminy zebrali się na XXI Sesji.

Obrady, pierwsze po wakacyjnej przerwie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek. Na sali oprócz 14 radnych obecni byli również Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, Dyrektorzy i Kierownicy gminnych jednostek, Sołtysi oraz zaproszeni goście. Wysoką frekwencję podczas sesji zapewniły dwie uroczystości.

Pierwsza - to wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Niemce 9 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy w roku szkolnym 2015/2016 osiągnęli wysokie wyniki w sporcie lub w dziedzinie twórczości artystycznej.

Lista tegorocznych stypendystów wyróżnionych na XXI sesji Rady Gminy Niemce

Drugą uroczystością było ślubowanie 5 pedagogów pracujących w naszych placówkach oświatowych, którzy w obecności wszystkich zgromadzonych otrzymali od Wójta akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Wyżej wymieniony stopień nadano Emilii Rogali – nauczycielce j. niemieckiego w Gimnazjum nr 1 Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach, Natalii Winiarskiej – wychowawcy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Zespołu szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach, Alicji Witkowskiej – nauczycielki wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Niemcach, Annie Domownik – nauczycielki wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie i Beacie Madej – nauczycielki wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie.

W dalszej części obrad radni podjęli szereg istotnych uchwał dotyczących naszej gminy.

Porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Niemce
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90