Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni...

Aktualności

Najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni Stypendium Wójta Gminy Niemce

Najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni Stypendium Wójta Gminy Niemce

29.06.2016

Już po raz trzeci w historii naszej gminy, w dniach 21- 22 czerwca br. odbyła się uroczysta Gala wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Niemce uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Niemce będącym jednocześnie jej mieszkańcami. W/w stypendia są jednym z wielu działań realizowanych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce” przyjętego przez Radę Gminy Niemce w dniu 14 marca 2014 r. Uchwałą NR XXXIX/359/2014.

Najzdolniejsi uczniowie otrzymali stypendia za wysokie wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w sporcie uzyskane w roku szkolnym 2015/2016. Wnioski stypendialne rozpatrzyła pod względem formalnym i merytorycznym czteroosobowa komisja powołana przez Wójta Gminy Niemce. Stypendium przyznawane jest w formie jednorazowej nagrody pieniężnej, a jego wysokość zależna jest od stopnia spełnienia przez ucznia kryteriów stypendialnych.

Uroczystości odbyły się z udziałem wyróżnionych uczniów, ich rodziców/opiekunów, dyrektorów szkół i nauczycieli / instruktorów /trenerów/ wychowawców. Na uroczystej Gali stypendyści zaprezentowali także swoje umiejętności artystyczne. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi: przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek, wiceprzewodnicząca Beata Zgierska, radni gminy: Grażyna Gliwka – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury, Józef Wysokiński, Marek Podstawka, Władysław Maszkowski, i Kamil Rarak oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół Anna Studzińska. Akty przyznania stypendiów wręczył wyróżnionym osobiście Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś.

W tegorocznej edycji zostały złożone 183 wnioski z czego  pozytywnie rozpatrzono 152. Na mocy decyzji Wójta Gminy Niemce zostało przyznanych 86 stypendiów dla uczniówszkół podstawowych na kwotę 18.250 zł., w tym: 36 za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 32 - za wysokie wyniki w nauce oraz  18 - za wysokie osiągnięcia w sporcie. W kategorii gimnazjum przyznano 66 stypendiów na kwotę: 21.150 zł., w tym: 33 stypendia za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej , 6 - za wysokie wyniki w nauce oraz 27 - za wysokie osiągnięcia w sporcie. Łącznie na stypendia gmina przeznaczyła kwotę: 39.400 zł.

Liczba tegorocznych stypendystów utrzymuje się na zbliżonym poziomie z roku poprzedniego. Wśród nagrodzonych najliczniejszą grupę stanowią stypendyści w dziedzinie twórczości artystycznej zarówno w SP jak i gimnazjum, w tym: tancerki Zespołu Tańca Nowoczesnego "Rytmix" działającego w Gminnym Ośrodku Kultury w Niemcach, dzieci uczęszczające na zajęcia do klubów tanecznych na terenie Lublina, ale także coraz liczniejsza grupa redakcyjna gazetki „Kleks” – w Gimnazjum w Niemcach czy artystów zespołu „Madzimuzy” z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie. Na szczególne gratulacje zasługuje uczennica Gimnazjum nr 2 w Ciecierzynie – Marta Pakaluk, która otrzymała stypendium artystyczne aż w 3 dziedzinach: tańcu, muzyce i teatrze. W dziedzinie sportu stypendium otrzymali m.in. młodzi zawodnicy grający w piłkę nożną ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Niemcach , uczniowie trenujący Karate Shotokan, piłkarki ręczne trenujące w Zespole Szkół w Niemcach oraz liczna grupa gimnazjalistów odnosząca sukcesy w lekkoatletyce – królowej sportów.

W dziedzinie nauki na szczególne wyróżnienie zasłużyli uczniowie mający bardzo wysokie średnie ocen na zakończenie szkoły potwierdzone wysokimi wynikami ze sprawdzianu/egzaminu:

SP Ciecierzyn: Magdalena Kozieł 5,72 / 97,5%, Julia Gałat 5,63 / 97,5%

SP Dys: Natalia Borowiec 5,27 / 96%

SP w Jakubowicach Konińskich: Ada Paulina Jaworska 5,45 / 97,5%

SP w Krasieninie: Antoni Joński 5,83 / 95%

SP w Nasutowie: Marcin Barczak 5,63 / 95%

SP w Niemcach: Milena Jaworska 5,27/ 97,5%, Dorota Dominika Choina 5,55/ 96,5%

Gimnazjum w Niemcach: Aleksandra Anna Wójtowicz 5,39 / 82,8%, Dominika Dobosz 5,06 / 89,8%

Gimnazjum w Ciecierzynie: Weronika Jamróz 5,61 / 94%, Agnieszka Muzyka 5,16 / 91,6%

Pełna Lista stypendystów znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niemce

 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości.

 

Stypendia Wójta Gminy Niemce 2016 - Szkoła Podstawowa

 

Stypendia Wójta Gminy Niemce 2016 - Gimnazjum

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90