Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Ogłoszenie otwartego naboru partnerów

Aktualności

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów

15.06.2016

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA/PARTNERÓW P.N.: GMINA NIEMCE OTWARTA NA KULTURĘ do wspólnej realizacji projektu w ramach działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne. Konkurs zamknięty nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/1

Gmina Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce
na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146),
ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów
do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszenego przez Zarząd Województwa Lubelskiego o dofinasowanie projektów w ramach działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne. Konkurs zamknięty nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/1
 
 Wyświetl szczegółowe informacje
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90