Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Bezpłatne szkolenia, płatne staże...

Aktualności

Bezpłatne szkolenia, płatne staże zawodowe dla bezrobotnych

Bezpłatne szkolenia, płatne staże zawodowe dla bezrobotnych

23.05.2016

Asentia Consulting zaprasza osoby pozostające bez pracy do bezpłatnego udziału w projekcie Pracownia kompetencji 2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

PROJEKT: PRACOWNIA KOMPETENCJI 2

                           

Dla kogo?

Dla osób w wieku 15–29 lat, które łącznie spełniają następujące warunki:

- nie pracują (posiadają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo),

- nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie dziennym),

- nie szkolą się (nie uczestniczą w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych),

- zamieszkują na terenie powiatu lubelskiego.

 

Korzyści

Dzięki udziałowi w projekcie każdy z uczestników:

- zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności pożądane przez pracodawców,

- zdobędzie 6-miesięczne doświadczenie zawodowe,

- zwiększy swoje szanse na podjęcie stałego zatrudnienia.

 

Co oferujemy?

1. diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,

2. indywidualne poradnictwo zawodowe,

3. szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje,

4. płatne staże zawodowe przez okres 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego.

 

Dodatkowo zapewniamy:

1. materiały szkoleniowe, serwis obiadowy oraz kawowy podczas szkoleń,

2. zwrot kosztów dojazdu na wsparcie szkoleniowo-doradcze,

3. dodatki szkoleniowe,

4. stypendium stażowe przez 6 miesięcy,

5. ubezpieczenie NNW na okres uczestnictwa w projekcie.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Szczegóły:  www.pracowniakompetencji.edu.pl

 

plakat

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90