Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI 23 tony żywności dla najbardziej...

Aktualności

23 tony żywności dla najbardziej potrzebujących z naszej gminy

23 tony żywności dla najbardziej potrzebujących z naszej gminy

23.02.2016

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2015 do ponad 400 najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Niemce trafiła pomoc w postaci artykułów spożywczych.

Na początku bieżącego roku Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś nawiązał współpracę z Fundacją Bank Żywności w Lublinie. Na bazie porozumienia naszego Wójta z panią Prezes Marzeną Pieńkosz – Sapiehą została podpisana umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce, a Fundacją Bank Żywności w Lublinie w zakresie nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących.

W wyniku tej umowy 9 lutego 2016 roku do naszej gminy trafiło ponad 23 tony żywności, która została złożona w budynku Klubu Seniora w Niemcach. W sprawnym rozładunku takiej ilości artykułów spożywczych pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej pomagali strażacy z gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej pod dowództwem komendanta Dariusza Paradzińskiego i pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wózka widłowego do rozładunku użyczył Zakład Produkcyjny Pol-Skone w Niemcach.

Po weryfikacji listy podopiecznych OPS wytypowanych do realizacji Programu Pomocy, pracownicy ośrodka w przeciągu 4 dni rozdysponowali całe 23 tony żywności wśród naszych mieszkańców. Pomocą zostało objętych w sumie ponad 400 osób. Wartość artykułów spożywczych przekazanych podopiecznym OPS Niemce wyniosła blisko 75 tys. złotych.

Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś składa serdeczne podziękowania pani Prezes Zarządu Fundacji Bank Żywności w Lublinie Marzenie Pieńkosz-Sapieha za przekazanie Pomocy Żywnościowej naszej gminie. Podziękowania należą się również tym wszystkim, którzy zaangażowali się w przekazanie tej pomocy naszym mieszkańcom czyli kierownikowi i pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach, strażakom z gminnych jednostek OSP, pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce. 
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90