Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Ważna informacja dot. wniosków na...

Aktualności

Ważna informacja dot. wniosków na instalacje fotowoltaiczne

Ważna informacja dot. wniosków na instalacje fotowoltaiczne

18.02.2016

Informuje się mieszkańców Gminy Niemce, którzy złożyli w Urzędzie Gminy Niemce w dniach od 25 stycznia do dnia 10 lutego 2016 r. wniosek o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, że:

  1. Planowany jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w tzw. układzie otwartym przy dofinansowaniu z środków Unii Europejskiej na poziomie 65%. Układ otwarty pracuje na zasadzie „magazynowania okresowych nadwyżek energii elektrycznej w sieci”, a następnie ich odbieranie, np. w okresach braku produkcji energii ze źródeł odnawialnych (promieni słonecznych). Szacunkowa kalkulacja kosztów instalacji fotowoltaicznej przy w/w poziomie dofinansowania stanowi integralny załącznik do niniejszej informacji.

  2. Wszyscy mieszkańcy Gminy Niemce, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej zobowiązani są do uzupełnia złożonych w Urzędzie Gminy Niemce deklaracji o dokument wystawiony przez Zakład Energetyczny potwierdzający zużycie energii elektrycznej za 2015 rok. W przypadku braku rozliczenia zużycia energii elektrycznej za 2015r dopuszcza się rozliczenie za 2014 r.

    Nie dostarczenie powyższego zużycia w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego 2016r skutkować będzie brakiem możliwości dobrania odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej do potrzeb mieszkańca i w konsekwencji odrzuceniem jego wniosku.

  3. Wzywa się mieszkańców Gminy Niemce, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych a nie wnieśli opłaty w wysokości 230,00 zł na pokrycie kosztów wykonania projektu podłączenia instalacji fotowoltaicznej na wskazanym w deklaracji budynku, o dopełnienie tego obowiązku w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego 2016 r. na niżej podany rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Niemcach

    88 8702 0001 0000 0026 2000 0540

    Brak wniesienia opłaty w wymaganej wysokości i terminie skutkować będzie odrzuceniem wniosku i tym samym brakiem możliwości ubiegania się mieszkańca o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych.

  4. Mieszkańcy Gminy Niemce, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych zamierzający zrezygnować z ubiegania się o niniejszą dotację proszeni są o złożenie stosownego oświadczenia w Urzędzie Gminy Niemce osobiście lub pocztą na niżej podany adres wraz z podaniem nr konta bankowego, na który należy zwrócić wpłatę za wykonanie projektu, o którym mowa w pkt 2 niniejszej informacji.

Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych kwestii znajdują się w załącznikach poniżej:

 INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ NIEMCEW LATACH 2016 –2018 – FOTOWOLTAIKA

 Szacunkowe koszty sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych w tzw. układzie otwartym

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90