Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Warsztaty dla rodziców, nauczycieli i...

Aktualności

Warsztaty dla rodziców, nauczycieli i nie tylko

Warsztaty dla rodziców, nauczycieli i nie tylko

08.01.2016

Serdecznie zapraszamy na warsztaty dla rodziców, nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Odbędą się już w styczniu i w lutym z Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach, dzięki dofinansowaniu przez Fundację PZU w ramach programu „Z PZU po lekcjach”.

 

Rodziców zapraszamy na warsztaty w styczniu.

18. stycznia (poniedziałek) g. 17.00-20.00
Bezpieczeństwo w Internecie, cyberprzemoc:
- Cele do jakich wykorzystujemy internet, telefon, zagrożenia z tym związane, ochrona danych osobowych
- Analiza zjawiska cyberprzemocy - definicja, formy, charakterystyka, badania
- Ofiara, sprawca, świadek cyberprzemocy- przyczyny stosowania przez sprawcę cyberprzemocy, konsekwencje dla sprawcy; rola świadka cyberprzemocy; skutki cyberprzemocy dla ofiary
- Procedury postępowania w przypadku cyberprzemocy- prowadzenie rozmów ze sprawcą, ofiarą, świadkiem cyberprzemocy
- Profilaktyka- zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

21. stycznia (czwartek) g. 17.00-20.00
Komunikacja i wychowanie
- zapoznanie z istotą relacji rodzic-dziecko (cele wychowawcze, zadania rodziny)
- czynniki sprzyjające budowaniu relacji rodzic-dziecko
- zasady w rodzinie i reguły ich wprowadzania; konsekwencje; wzmacnianie pożądanych zachowań;
- komunikacja w rodzinie

Nauczycieli i osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą zapraszamy na warsztaty w lutym.

3. lutego (środa) g. 17.00-20.00
Bezpieczeństwo w Internecie, cyberprzemoc:
- Cele do jakich wykorzystujemy internet, telefon, zagrożenia z tym związane, ochrona danych osobowych
- Analiza zjawiska cyberprzemocy - definicja, formy, charakterystyka, badania
- Ofiara, sprawca, świadek cyberprzemocy- przyczyny stosowania przez sprawcę cyberprzemocy, konsekwencje dla sprawcy; rola świadka cyberprzemocy; skutki cyberprzemocy dla ofiary
- Procedury postępowania w przypadku cyberprzemocy- prowadzenie rozmów ze sprawcą, ofiarą, świadkiem cyberprzemocy
- Profilaktyka- zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

9. lutego (wtorek) g. 17.00-20.00
Praca z młodzieżą
- innowacje pedagogiczne/ programy profilaktyczne jako metody w pracy z dziećmi i młodzieżą
- opracowanie projektu innowacji pedagogicznej lub opracowanie programu profilaktycznego

Warsztaty będą prowadzone przez psychologów i pedagogów, doświadczonych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ewelina Basak

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, ukończonym Kursem Terapii Poznawczo- Behawioralnej Dzieci i Młodzieży, realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz prowadzący zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne. Posiada sześcioletnie doświadczenie w pracy z grupami dzieci, młodzieży i dorosłymi w organizacjach pozarządowych oraz placówkach oświatowych. W 2014 roku prowadziła warsztaty dotyczące przemocy oraz cyberprzemocy dla dzieci, rodziców i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w ramach programu „Włącz kontakt- bezpieczni w domu, szkole i placówce”. Obecnie jest kierownikiem i psychologiem w placówce wsparcia dziennego Świetlica Kowalska 3 prowadzonej przez Fundację

Dorota Mączka

Z wykształcenia pedagog specjalny, socjoterapeuta i terapeuta  zajęciowy. Od 2007 roku pracuje w Medycznym Studium Zawodowym im. prof. St. Liebharta w Lublinie na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu. W latach 2013 – 2014 prowadziła szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w  Powiecie Lubelskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe  wspomaganie rozwoju szkół.  Od września do grudnia 2015 roku zrealizowała 160 godzin prowadząc zajęcia z nauczycielami z województwa lubelskiego w ramach Grantu Lubelskiego Kuratora Oświaty z zakresu  zadania 12 „Uczniowie z zaburzeniami zdrowia psychicznego - formy pomocy i wsparcia oraz zadania 19 - „Ocenianie wspierające jako strategia  wspomagająca indywidualny rozwój ucznia”. Od czerwca 2015 roku prowadzi Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne Art-Presti w Lublinie, organizując  między innymi szkolenia dla Rad Pedagogicznych, branży oświatowej i pomocy społecznej.

Dorota Ryżak

Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia oraz podyplomowe studia z zakresu Mediacji sądowej i pozasadowej. Odbyła szkolenie z zakresu Pomocy ofiarom przemocy domowej oraz szkolenia i warsztaty z teatroterapi, arteterapii . Pracuje w Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Lublinie z osobami dorosłymi i dziećmi cierpiącymi na choroby i zaburzenia psychiczne. W Fundacji Sempre a Frente pracuje jako wychowawca w placówce wsparcia dziennego Świetlica Kowalska 3 oraz prowadzi warsztaty teatralne, arteterapeutyczne i psychologiczne oraz szkolenia.

Informacje i zapisy:

Kamila Kazała
693 28 44 78
k.kazala@sempre.org.pl

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90