Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Oświadczenie Kierownika OPS dot....

Aktualności

Oświadczenie Kierownika OPS dot. nieprawdziwych informacji

Oświadczenie Kierownika OPS dot. nieprawdziwych informacji

22.12.2015

W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w materiale zamieszczonym w serwisie społecznościowym Facebook, podnoszę co poniżej.

Pani M. jest podopieczną  Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) w Niemcach od ponad 20 lat. Podopieczna korzysta z comiesięcznej pomocy w formie zasiłku stałego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz zasiłków celowych.  Kwoty zasiłków są znacznie wyższe od tych, które podopieczna wskazywała w materiale.

OPS w uzgodnieniu z Wójtem Gminy wielokrotnie podejmował próby rozwiązania trudnej sytuacji mieszkaniowo bytowej Pani M. Propozycje dotyczyły m.in.:

  1. Pomocy w sprzedaży działki położonej w Dysie będącej jej własnością
    i zakupie mieszkania.
  2. Udostępnienia lokalu mieszkalnego w Dysie z zasobu komunalnego gminy Niemce;
  3. Przeprowadzki na stancję – mieszkanie z łazienką o powierzchni 25 m²
    w Niemcach. Miesięczny czynsz opłacany byłby przez  OPS;
  4. Sfinansowania przez OPS pobytu Pani M. w Domu Pomocy Społecznej.

Podopieczna złożyła pisemnie oświadczenie, że nie wyraża zgody na opuszczenie dotychczasowego miejsca pobytu, nie była zainteresowana żadną z proponowanych form pomocy. Pani M. samodzielnie wyszukała poprzez serwis internetowy dwa barakowozy, które zostały jej przekazane nieodpłatnie. OPS pokrył koszt transportu (z Warszawy) barakowozów, jak również koszt ich ustawienia na działce. Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej  przygotowali teren pod usytuowanie barakowozów, następnie dokonali remontu, w tym docieplenia ścian i dachu. OPS zakupił wykładzinę podłogową, piecyk na drewno/węgiel, podarowano wersalkę. OPS dysponuje pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez Panią M., że bierze ona całkowitą odpowiedzialność za wybór barakowozu z zamiarem zamieszkiwania w nim.

Informacje zawarte w nagranym materiale, przedstawione przez Pana S. rozmijają się ze stanem faktycznym oraz prawnym, który wynika z dokumentacji OPS.

Każdorazowo podczas wizyt u podopiecznej (ostatnia wizyta 15.12.2015 r.) pracownik Ośrodka, pytał podopieczną, czy w sąsiednim budynku zamieszkuje  partnerka syna Pani M. z dzieckiem. Podopieczna zaprzeczała, twierdząc, że na stałe tam nie zamieszkują. przyjeżdżają do niej tylko w odwiedziny. Dnia 08.04.2014 r. podczas wizyty w Urzędzie Gminy Niemce, syn Pani M., oświadczył, że nie życzy sobie aby Ośrodek interesował się Jego osobą, informując jednocześnie, że jego konkubina z synem zamieszkuje u swoich rodziców na terenie innej gminy.

Oświadczam, że wszyscy pracownicy OPS stosują standardy etyki zawodowej, zatem sytuacje przedstawione w materiale, dotyczące rzekomych gróźb i zastraszania – w rzeczywistości nie miały miejsca.

Rzetelnie przygotowany materiał dziennikarski wymaga wysłuchania obydwu stron. Opublikowany przez Pana S. materiał narusza tę zasadę.

Cenimy sobie współpracę z ludźmi dobrej woli chcącymi pomagać potrzebującym, nie godzimy się jednak na szkalowanie instytucji pomocy społecznej. OPS na co dzień pomaga ludziom zgodnie ze swoimi zadaniami, możliwościami i kompetencjami ustawowymi.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemcach
Barbara Ściseł

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90