Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Gminne obchody Święta Edukacji...

Aktualności

Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej 2015

Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej 2015

21.10.2015

Już po raz kolejny w naszej gminie w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej - 15 października 2015 r. obchodziliśmy „Gminne Święto Edukacji”. Tegoroczna uroczystość odbyła się w gościnnych progach Zespołu Szkół w Krasieninie.

Gospodarzem spotkania był Wójt Krzysztof Urbaś, a wśród zaproszonych gości obecni byli: Henryk Smolarz - Poseł na Sejm RP, Radni Gminy Niemce: Sławomir Mroczek – przewodniczący, Beata Zgierska – wiceprzewodnicząca, Grażyna Gliwka – przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury, Józef Wysokiński oraz Marek Podstawka, przedstawiciele związków zawodowych: Emilia Białek – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy Niemce, Jadwiga Łucka-Drozd –Prezes  Zarządu Oddziału ZNP w Niemcach, dyrektorzy i wyróżnieni nauczyciele z placówek oświatowych naszej gminy, a także Rada Rodziców ZS w Krasieninie w osobach: p. Małgorzaty Guz – przewodniczącej, Małgorzaty Rachańczyk, Małgorzaty Czerwonka, Barbary Misiurek oraz Sylwii Józwiak.

Uroczystość rozpoczęła część artystyczna, którą przygotowała młodzież ZS w Krasieninie na którą złożyły się tańce w wykonaniu Zespołu Tańca Współczesnego „Impuls” pod kierunkiem p. Elżbiety Michalczuk, przedstawienie wykonane przez Grupę Teatralną SP w Krasieninie przygotowaną przez p. Izabeli Sałuch oraz popisy wokalne (opiekun-P. Preidl) , recytatorskie (opiekun - B. Preidl)  i instrumentalne w wykonaniu uzdolnionych dzieci i  młodzieży. Uczniowie doskonale sprawdzili się jako aktorzy po raz kolejny udowadniając swój talent, a sam występ dostarczył zgromadzonym wielu wzruszeń.

Tradycją obchodów jest to, że władze naszej gminy wręczają pracownikom oświaty medale, odznaczenia i nagrody, za pełnione przez nich w sposób wyróżniający obowiązki oraz za sukcesy pedagogiczne. Nie inaczej było w tym roku. Wójt Krzysztof Urbaś uhonorował 14 nauczycieli  Nagrodą Wójta Gminy Niemce.

Wyróżnienie otrzymali następujący nauczyciele: LISTA WYRÓŻNIONYCH

Były też gratulacje dla p. dyr. ZS w Krasieninie -  Elżbiety Michalczuk, która w tym roku otrzymała Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty za całokształt pracy dydaktyczno–wychowawczej.

Podczas uroczystości Poseł Henryk Smolarz, który jest jednocześnie wiceprzewodniczącym Komisji, Nauki i Młodzieży wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej nadane przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Medal otrzymała:

p. Urszula Zielonka – n-lka edukacji wczesnoszkolnej ZPO w Ciecierzynie

p. Jolanta Zabielska- n-lka jęz. polskiego SP w Jakubowicach Konińskich.

W imieniu wszystkich nagrodzonych pedagogów bardzo ciepłe i piękne podziękowania władzom samorządowym oraz dyrektorom szkół złożyła Pani Grażyna Gliwka, podkreślając jak ważne w pracy nauczyciela jest zauważenie i docenienie zaangażowania w codziennej pracy na rzecz oświaty.

Tak uroczyste spotkanie władz gminy z przedstawicielami środowiska edukacyjnego było także okazją do podsumowań dotychczasowych osiągnięć oraz rozmów o rzeczach ważnych dla lokalnej oświaty. Wójt Krzysztof Urbaś zapoznał zgromadzonych z działaniami gminy na rzecz edukacji, dzięki którym Gmina Niemce po raz piąty otrzymała prestiżową nagrodę Samorządowego Lidera Edukacji oraz Nagrodę Specjalną Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, przyznawaną samorządom, które wykazały największy progres w dziedzinie rozwoju edukacji od poprzedniego postępowania certyfikacyjnego. Dzieląc się tym szczególnym osiągnięciem podziękował posłowi Henrykowi Smolarzowi za ogromne wsparcie, bez którego wiele gminnych projektów nie byłoby zrealizowanych. W odpowiedzi pan Poseł, powiedział że jest dumny z tego, że jego rodzima gmina rozwija się i może konkurować pod względem jakości kształcenia nawet z dużymi ośrodkami jakim jest Lublin. Podkreślił, że często w swoich wypowiedziach z satysfakcją podaje przykłady rozwiązań, które zadziały się na terenie Gminy Niemce jak chociażby: utworzenie wiejskiego żłobka, rozwój edukacji przedszkolnej, uchwalenie „Lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży” czy rozbudowa infrastruktury sportowej.

Po oficjalnej części dalsze  rozmowy odbywały się przy wspaniale przygotowanym przez Radę Rodziców i pracowników ZS w Krasieninie poczęstunku kulinarnym. Bardzo serdecznie dziękujemy.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90