Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Nabór wniosków na udział w misji...

Aktualności

Nabór wniosków na udział w misji gospodarczej do Francji

Nabór wniosków na udział w misji gospodarczej do Francji

25.09.2015

Uprzejmie informujemy, że Województwo Lubelskie ogłosiło nabór wniosków przedsiębiorców z terenu województwa Lubelskiego do uczestnictwa w wielosektorowej misji gospodarczej do Francji (region Lotaryngii) w dniach 11-13 listopada 2015 r.

Nabór skierowany jest do przedsiębiorców reprezentujących sektory: rolno-spożywczy, maszynowy (w tym lotniczy), meblarski i drzewny.

W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność minimum 12 miesięcy (na dzień złożenia wniosku) i posiadający siedzibę w województwie lubelskim oraz działający w sektorze zgodnym z zakresem misji gospodarczej (maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący 1 przedsiębiorcę).

W ramach dofinansowania Uczestnika, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo Lubelskie pokryje 100% kosztów uczestnictwa przedsiębiorcy, takich jak:

1)      koszt przelotu/przejazdu (bilet) na trasie port lotniczy w Polsce - miejsce docelowe – port lotniczy w Polsce dla 1 osoby;

2)      koszty zakwaterowania dla 1 osoby;

3)      koszty transferów (przejazdów) lokalnych oraz krajowych;

4)      koszty udziału w spotkaniach b2b – przypadające proporcjonalnie na 1 Przedsiębiorcę;

5)      koszty udziału w wizytach studyjnych – przypadające proporcjonalnie na 1 Przedsiębiorcę

6)      koszty usług tłumaczeniowych,

Ubezpieczenie zdrowotne i NNW, diety pobytowe, koszty wyżywienia oraz ewentualne inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w wyjeździe Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Przewidywana liczba miejsc: maksymalnie 7

Przewidywany termin wyjazdu: 11-13 listopada 2015 r.

Termin nadsyłania wniosków: 2 października 2015 r., do godz. 15:30

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, korespondencyjnie pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej
ul. Stefczyka 3
20-151 Lublin

wraz z dopiskiem: „MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO – wyjazd na wielosektorową misje gospodarczą do Francji”

Każdorazowo o dacie doręczenia wniosku decyduje data wpływu wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyjazd jest organizowany przez Województwo Lubelskie w ramach Projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007- 2013, działanie 2.4 Marketing gospodarczy Schemat B.

Dodatkowych informacji udzielają:

Pani Natalia Wysocka, tel. 81 537 16 21, e-mail:  natalia.wysocka@lubelskie.pl
Pan Mariusz Rudzki, te. 81 537 16 11, e-mail: rudzki.mariusz@lubelskie.pl

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej: www.invest.lubelskie.pl

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90