Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Konferencja podsumowująca projekt...

Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt "Pewnie w Dorosłość"

Konferencja podsumowująca projekt "Pewnie w Dorosłość"

17.09.2015

W dniu 14.09.2015 w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Młodzieżowy Klub Środowiskowy w Niemcach. Pewnie w Dorosłość”. Konferencja była wspólną inicjatywą Fundacji Sempre a Frente – Lidera Projektu i Gminy Niemce – Partnera Projektu

Do uczestnictwa w konferencji zostali zaproszeni  przedstawiciele lokalnych instytucji i urzędów oraz dyrektorzy szkół funkcjonujących na terenie Gminy Niemce. Wśród gości obecni byli m.in. Pan Leszek Łuczywek, Sekretarz Gminy Niemce, Pani Barbara Ściseł – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach, Pani Barbara Jaszczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej, Pani Elżbieta Fim – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Krasieninie oraz Pani Barbara Kasperek, pedagog z Zespołu Szkół w Krasieninie.

W konferencji udział wzięła również cała dyrekcja Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach: Pan Dyrektor Jerzy Wójcik, Pani Wicedyrektor Jadwiga Łucka-Drozd oraz Pani Wicedyrektor Barbara Józefacka.

Celem konferencji było: podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu, podzielenie się dobrymi praktykami, pokazanie osiągniętych rezultatów oraz promocja idei funkcjonowania Klubu Młodzieżowego w Niemcach.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Jacek Lis, Koordynator projektu, który w swoim wystąpieniu opowiadał o: założeniach projektu, procesie rekrutacji, promocji projektu w Internecie, lokalnych mediach, spotkaniach informacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonujących w Gminie Niemce oraz o przygotowaniu do realizacji działań merytorycznych.

Jako druga głos zabrała Pani Kamila Kazała, która w swym wystąpieniu opowiedziała o: wyjeździe integracyjnym z programem profilaktycznym, który został zorganizowany w okresie ferii zimowych – 8-15.02.2015 w Zakopanem, przebiegu pracy w Młodzieżowych Grupach Rozwoju Osobistego oraz Grupie Reintegracji Społecznej.

Wystąpienie kolejnej osoby, Pana Mateusza Małyski, dotyczyło zajęć w Grupach Reintegracji Zawodowej oraz wyjazdu ewaluacyjnego, który odbył się w dniach 28.07 – 01.08.2015 w Zwierzyńcu.

W kolejnej części konferencji głos zabrali uczestnicy projektu, którzy opowiedzieli zgromadzonym gościom o swoich odczuciach dotyczących uczestnictwa w projekcie oraz o wpływie projektu na ich rozwój osobisty i zawodowy.

Jako przedostatni głos zabrał Pan Jerzy Wójcik, Dyrektor Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach. Wystąpienie dotyczyło wpływu projektu na szkołę i uczniów. Pan Dyrektor podkreślił, iż projekt wprowadził nową jakość i stanowi nowe podejście do pracy z młodzieżą a metodologia stosowana przez trenerów Fundacji jest znakomitym uzupełnieniem pracy pedagogicznej szkoły. 

Na zakończenie Pan Jacek Lis i Pani Kamila Kazała zaprezentowali harmonogram kolejnych działań i projektów, które już od października rozpoczną się w Gminie Niemce. Będą to dwie inicjatywy:

a. Projekt „Młodzieżowy Klub Środowiskowy w Niemcach” – współfinansowany ze środków Fundacji PZU, dzięki któremu możliwa będzie kontynuacja działań w Klubie,

b. Projekt „Bezpieczni w sieci”, współfinansowany z Funduszy EOG, który kieruje swoje działania do nauczycieli, pedagogów, psychologów i osób, które pracują z młodzieżą.

W tym miejscu cały zespół projektu „Młodzieżowy Klub Środowiskowy w Niemcach. Pewnie w Dorosłość” pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom funkcjonującym na terenie Gminy Niemce, które udzieliły Fundacji pomocy oraz wsparcia w trakcie realizacji działań projektowych.

Fundacja Sempre a Frente

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90