Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Młodzieżowy Klub Środowiskowy w...

Aktualności

Młodzieżowy Klub Środowiskowy w Niemcach - podsumowanie projektu

Młodzieżowy Klub Środowiskowy w Niemcach - podsumowanie projektu

10.07.2015

Wraz z końcem czerwca b.r. , zakończyły się zajęcia grupowe w Młodzieżowym Klubie Środowiskowym w Niemcach. Projekt realizowany był w partnerstwie przez Fundację Sempre a Frente i Gminę Niemce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

logo

Podczas 5 miesięcy spotkań zrealizowane zostały następujące działania:

  1. wyjazd integracyjny z programem profilaktycznym, zorganizowany w okresie 8 – 15 lutego 2015 r. w Zakopanem. Podczas wyjazdu zrealizowano 56 godzin warsztatów mających na celu lepsze poznanie się uczestników i zaplanowanie działań w ramach Klubu;
  2. zajęcia grupowe w 3 grupach tematycznych:
  • dwie Młodzieżowe Grupy Rozwoju Osobistego – każda grupa zrealizowała po 48 godzin zajęć.
  • Grupa Reintegracji Społecznej – zrealizowała 48 godzin zajęć (tzw. spotkania czwartkowe). W ramach spotkań czwartkowych uczestnicy wzięli udział w wyjeździe na lodowisko, wyjeździe do parku linowego, uczestniczyli w projekcji filmu „Focus” w lubelskim Multikinie, eksplorowali lubelskie stare miasto w trakcie gry miejskiej oraz zorganizowali klubowy turniej gry w kręgle (kręgielnia Masters).
  •  dwie Grupy Reintegracji Zawodowej – każda grupa zrealizowała po 18 godzin zajęć
  1. W ramach projektu Zrealizowano także 60 godzin dodatkowych zajęć z matematyki, fizyki oraz chemii a także 10 godzin korepetycji z języka polskiego, a także 170 godzin indywidualnego poradnictwa psychospołecznego i zawodowego.

Zajęcia odbywały się od 18 lutego 2015 r. w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach i brało w nich udział 30 młodych ludzi z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów zamieszkujących na terenie Gminy Niemce. Na zakończenie zajęć grupowych, w dniu 19 czerwca zorganizowane zostało ognisko w ośrodku szkoleniowym Fundacji Sempre a Frente w Nasutowie. Końcowym działaniem w ramach projektu jest wyjazd ewaluacyjny do Zwierzyńca, który odbędzie się w dniach 28 lipca – 01 sierpnia.

Wszystkie zajęcia w ramach projektu były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę Fundacji Sempre a Frente – pedagogów, psychologów, terapeutów, doradców zawodowych, posiadającą wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. W prowadzenie zajęć i warsztatów zaangażowana była również kadra pedagogiczna Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90