Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Uroczyste wręczenie Stypendiów Wójta...

Aktualności

Uroczyste wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Niemce

Uroczyste wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Niemce

07.07.2015

Najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Niemce, będący jednocześnie jej mieszkańcami, otrzymali Stypendia Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w sporcie uzyskane w roku szkolnym 2014/2015.

Uroczystości odbyły się w wyjątkowej scenerii, w dniach: 23 czerwca 2015 r. (ZPO w Ciecierzynie) i  25 czerwca 2015 r. (ZS w Niemcach) z udziałem wyróżnionych uczniów, ich rodziców/opiekunów, dyrektorów szkół i nauczycieli / instruktorów / wychowawców  oraz przedstawicieli samorządu gminnego w osobach p. Krzysztofa Urbasia – Wójta Gminy Niemce, p. Sławomira Mroczka  - Przewodniczącego Rady Gminy w Niemcach, radnych gminy: p. Marka Podstawki, p. Romana Wysockiego, p. Władysława Maszkowskiego i p. Kamila Raraka oraz dyrektor GOASz – p. Anny Studzińskiej. Spotkanie uświetnili swoimi występami tegoroczni stypendyści m.in. w dziedzinie twórczości artystycznej oraz Zespół IMPULS z ZS w Krasieninie.

Wnioski stypendialne pod względem formalnym i merytorycznym rozpatrzyła czteroosobowa komisja powołana przez Wójta Gminy Niemce. Stypendium przyznawane jest w formie jednorazowej nagrody pieniężnej, a jego wysokość zależna jest od stopnia spełnienia przez ucznia kryteriów stypendialnych.

Na mocy decyzji Wójta Gminy Niemce zostało przyznanych 147 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, w tym: 47 za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w kwocie 100 – 300 zł, 39 -  za wysokie wyniki w nauce od 200 do 600 zł oraz  61 -  za wysokie osiągnięcia w sporcie w kwocie 100 – 250 zł. Łączna kwota przyznanych stypendiów w SP wyniosła: 28.750 zł. W kategorii gimnazjum przyznano łącznie 43 stypendia, w tym: 21 stypendia za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, w kwocie 200 – 450 zł, 9 - za wysokie wyniki w nauce od 300 do 600 zł oraz 13 - za wysokie osiągnięcia w sporcie w kwocie 200 – 400 zł. W sumie na kwotę: 14.500 zł. Łącznie na stypendia gmina wydała kwotę: 43.250 zł.

Liczba tegorocznych stypendystów wśród uczniów szkół podstawowych wzrosła prawie dwukrotnie, a w gimnazjum o 50% w stosunku do roku poprzedniego. Wśród nagrodzonych bardzo liczną grupę stypendystów w dziedzinie twórczości artystycznej zarówno w SP jak i gimnazjum stanowiły tancerki Zespołu Tańca Nowoczesnego RYTHM-X działającego w GOK w  Niemcach, a w dziedzinie sportu młodzi zawodnicy grający w piłkę nożną ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Niemcach oraz uczniowie trenujący Karate Shotokan. W dziedzinie nauki na szczególne wyróżnienie zasługują dwie uczennice w SP, które otrzymały stypendium za wysokie wyniki w nauce: Natalia Waligórska – uczennica SP w Ciecierzynie – laureatka Konkursu Kuratoryjnego z języka angielskiego i Kornelia Bordzoł uczennica SP w Niemcach, która na sprawdzianie w klasie VI uzyskała 100 % wynik oraz dwie gimnazjalistki -  laureatki Konkursu Kuratoryjnego z języka angielskiego - Natalia Boguta i Kasha Luxshmi Alagaratnam – uczennice Gimnazjum w Niemcach. Bardzo cieszy także fakt, że wśród wyróżnionych stypendystów jest rosnąca liczba uczniów aktywnych w szkolnych kołach zainteresowań, osiągających sukcesy dzięki zaangażowaniu nauczycieli  i organizowanym w szkołach zajęciom pozalekcyjnym, m.in.: „Koło dziennikarskie”  - redakcja gazetki szkolnej „Kleks” ZS w Niemcach (Polecamy!!!), zajęcia sportowe w ZS w Niemcach, SP w Ciecierzynie, SP w Jakubowicach  Konińskich oraz wokalne w ZPO w Ciecierzynie, SP w Krasieninie czy  Gimnazjum w Niemcach.

W/w stypendia są jednym z wielu działań realizowanych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce” przyjętego przez Radę Gminy Niemce w dniu 14 marca 2014 r. Uchwałą NR XXXIX/359/2014. Pełna Lista stypendystów znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niemce: 
http://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=70&p1=szczegoly&p2=972474

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z obu uroczystości.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90